„Różaniec jest moją codzienną
i umiłowaną modlitwą…”

                         (św. Jan Paweł II)

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych!
Spotykamy się na różańcu
codziennie o godzinie 17.15
(w czwartki o godzinie 17.30)

 

Kategorie: Aktualności