Styczeń 2018

Święcenia biskupie ks. Andrzeja Iwaneckiego

W niedzielę – 7 stycznia 2018 roku w gliwickiej katedrze odbyła się uroczystość święceń biskupich ks. Andrzeja Iwaneckiego. To pierwsze takie wydarzenie w historii naszej diecezji.

W uroczystości uczestniczyło 23 arcybiskupów i biskupów. Ks. Andrzej Iwanecki przyjął święcenia biskupie przez posługę biskupa gliwickiego Jana Kopca, abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce oraz abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego.

 

Koncerty kolędowe

Nowy rok rozpoczynamy w naszej parafii propozycją koncertów kolędowych. Tym razem, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2018 roku z koncertem kolęd wystąpiła Orkiestra Dęta „Power of Winds” oraz zaproszeni soliści Kamil Bień z Manchesteru oraz prowadzący cały koncert ks. Paweł Sobierajski. W ich wykonaniu usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki. /galeria zdjęć/

We wtorek 9 stycznia 2018 roku gościliśmy – już po raz trzeci na przestrzeni ostatnich lat – Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Żołnierze – artyści, tym razem w pełnym składzie: soliści, chór i orkiestra zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy. Wierni, którzy wypełnili po brzegi kościół św. Andrzeja byli zachwyceni przepięknym wykonaniem najbardziej znanych polskich kolęd. /galeria zdjęć/

Z kolei w niedzielę – 14 stycznia 2018 roku podczas uroczystej sumy wystąpił z koncertem kolęd – w ramach XXIV Zabrzańskich Chóralnych Spotkań Kolędowych – znany zabrzański chór młodzieżowy „Resonans con Tutti”.

 

Luty 2018

Źródła wiary

W poniedziałek 12 lutego 2018 roku odbyło się w naszym kościele pierwsze z siedmiu spotkań ewangelizacyjnych „Źródła Wiary”. Ich celem jest rozbudzenie bądź ożywienie wiary we wspólnocie wiernych, a następnie próba zaangażowania ich w poszczególnych grupach parafialnych.

Dziękujemy ks. Piotrowi Dyduchowi oraz Szkole Nowej Ewangelizacji za podjęcie tej inicjatywy.

 

Marzec 2018

Wizyta kanoniczna parafii

W piątek 2 marca 2018 roku odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. biskup Andrzej Iwanecki.

W ramach wizytacji, podczas uroczystej Mszy świętej ksiądz biskup udzielił sakramentu bierzmowania 55 osobom z naszej parafii. /galeria zdjęć/

Po Mszy świętej odbyło się na probostwie spotkanie z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ksiądz biskup wyraził wdzięczność za odwagę w przeprowadzeniu na taką skalę remontu kościoła. Dokonał także wpisu do kroniki parafialnej. Na zakończenie przeprowadził indywidualne rozmowy z kapłanami pracującymi w parafii.

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach od 10 do 17 marca 2018 roku grupa parafian licząca 48 osób uczestniczyła w jubileuszowej pielgrzymce do Ziemi Świętej i Jordanii. /galeria zdjęć 1/ /galeria zdjęć 2/

W programie naszej pielgrzymki były miejsca związane z narodzeniem, ziemskim nauczaniem oraz męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Naszego Pana, Jezusa Chrystusa: Nazaret, Betlejem, Góra Błogosławieństw, Kafarnaum, Tabgha, Kana Galilejska, Tyberiada i Jerozolima.

Poprzez uczestniczenie w codziennej Mszy św., organizowanych nabożeństwach i czuwaniach, a przede wszystkim poprzez wspólne rozważanie słowa Bożego zgłębialiśmy historię naszego zbawienia i Chrystusowego orędzia, jakie poprzez głoszenie Dobrej Nowiny i nam zostało objawione dzięki wierze naszych przodków. Każdy z nas przyznał, że pielgrzymowanie po Ziemi Świętej jest swoistym zagłębianiem się w piątą Ewangelię.

Na naszej trasie było również sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel, gdzie 17 naszych uczestników z rąk ojca Ottilio przyjęło święty szkaplerz. Pielgrzymując po Jordanii, mogliśmy odwiedzić starożytne miasto Petrę, spoglądać na Ziemię Świętą z Góry Nebo i niejako czuć się jak naród wybrany pielgrzymujący z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

Opiekunem zabrzańskiej grupy był ks. Piotr Górecki, a po świętych miejscach oprowadzali nas: przewodnik Kordian Gdulski, Jusuf z Jordanii i Mahmud z Jerozolimy.

 

Kwiecień 2018

Konwent wielkanocny

W sobotę 7 kwietnia 2018 roku odbyło się w naszym kościele wielkanocne spotkanie kapłanów dekanatu zabrzańskiego. Parafię św. Andrzeja „Matkę kościołów zabrzańskich” wybrano nieprzypadkowo, gdyż w tym roku obchodzi ona jubileusz 150-lecia poświęcenia kościoła.

W słowie wprowadzenia ks. proboszcz wyjaśnił, że spotkanie to nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Wtedy to, na stulecie kościoła przez siedem niedziel pielgrzymowały do niego poszczególne parafie – córki.

Eucharystii przewodniczył ks. biskup Andrzej Iwanecki. W kazaniu, odnosząc się do jubileuszu kościoła, podkreślił znaczenie przestrzeni sakralnej, w której człowiek oddaje cześć Bogu i doznaje łaski uświęcenia. Zachęcił do refleksji, jak dzisiaj głosić Jezusa, jakim językiem przemawiać do współczesnych ludzi. Na zakończenie homilii bp Iwanecki powiedział: „Tak jak kiedyś ten kościół, w którym jesteśmy, i ta parafia dały życie nowym kościołom i nowym parafiom, tak każdy z nas jest powołany, aby przekazać życie innym ludziom. To życie, które od Boga pochodzi”.

Przed końcowym błogosławieństwem ks. Piotr Górecki przybliżył postaci zmarłych duszpasterzy, a następnie w procesji uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie przy grobach modlili się za kapłanów i wszystkich zmarłych. /galeria zdjęć/

 

Rekolekcje dla szkół – „Wyrwani z niewoli”

W dniach od 9 do 11 kwietnia 2018 roku odbyły się w naszym mieście rekolekcje dla młodzieży połączone z zabrzańskimi dniami profilaktyki.

Główny organizator, nasz wikariusz ks. Piotr Dyduch do udziału w rekolekcjach zaprosił zespół ewangelizacyjny „Wyrwani z niewoli”. Tworzą go Jacek Zajkowski i Piotr Zalewski.

Najpierw w zabrzańskiej hali MOSiR-u odbyły się spotkania dla młodzieży z gimnazjów i szkół średnich pod hasłem „Ku wolności”. Jacek i Piotr dzielili się na nich doświadczeniem Boga w swoim życiu.

W poniedziałek wieczorem odbyły się spotkanie otwarte oraz rozmowy z młodzieżą w parafii, a następnie we wtorek wieczorem koncert ewangelizacyjny połączony z modlitwą. Na zakończenie rekolekcji, w środę młodzież uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej w kościele św. Andrzeja.

 

Parafialne Dni Skupienia

W dniach od 16 do 20 kwietnia 2018 roku nasi parafianie wraz z ks. proboszczem Arkadiuszem Kinelem uczestniczyli w wyjazdowych dniach skupienia. Tym razem, po raz pierwszy rekolekcje odbyły się w przepięknym ośrodku rekolekcyjnym Ojców Misjonarzy w Krzeszowicach pod Krakowem.

W dniach skupienia uczestniczyło ponad 50 osób. Ksiądz proboszcz tematykę swoich konferencji oparł na tradycyjnych praktykach wielkopostnych: poście, modlitwie i jałmużnie. W ramach spotkań odbyły się również dwa koncerty muzyki religijnej. Za rok chcemy znowu wrócić do Krzeszowic.

 

Maj 2018

Jubileusz 150-lecia poświęcenia kościoła

W niedzielę 6 maja 2018 roku parafia św. Andrzeja Apostoła obchodziła wyjątkową uroczystość – jubileusz 150. rocznicy poświęcenia kościoła.

Uroczystej Eucharystii z tej okazji przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Podczas uroczystości poświęcony został ołtarz, w którym złożono relikwie św. Jana Pawła II. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz na czele z prezydent Zabrza p. Małgorzatą Mańką – Szulik, wielu kapłanów i wiernych nie tylko z parafii św. Andrzeja, ale również innych.

Ksiądz biskup w pięknym kazaniu przypomniał, że świątynia jest przede wszystkim miejscem objawiania się przymierza człowieka z Bogiem. Ale jest też świadectwem swoich czasów. Kościoły budowano zawsze na miarę możliwości danego czasu.

„Tak było i z tym, który wyrósł tu 150 lat temu, będąc znakiem tego jak dobrze ta wspólnota rozwijała się. Stanęła świątynia obszerna, piękna, zachęcająca do wstąpienia do niej. Chylimy dziś czoła przed tamtym pokoleniem, które miało odwagę ją wybudować” – stwierdził biskup ordynariusz. /galeria zdjęć/

Wieczorem wierni uczestniczyli w uroczystym koncercie jubileuszowym pieśni maryjnych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. /galeria zdjęć/

 

Czerwiec 2018

Spotkania jubileuszowe

W ramach przeżywanego w parafii jubileuszu 150-lecia poświęcenia kościoła zostały zorganizowane spotkania jubileuszowe ministrantów, marianek oraz młodzieży zaangażowanej przy parafii.

Najpierw w sobotę – 9 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie byłych ministrantów i marianek. Po Mszy świętej celebrowanej przez byłych duszpasterzy naszej parafii, odbyło się okolicznościowe spotkanie w ogrodzie parafialnym. Wspomnieniom nie było końca. Warto zaznaczyć, że najstarsi uczestnicy spotkania jubileuszowego mieli ponad 80 lat.

Tydzień później, w sobotę – 16 czerwca odbyło się spotkanie jubileuszowe młodzieży zaangażowanej przy parafii. Zostało ono połączone z Diecezjalnym Rozesłaniem przed letnimi rekolekcjami oazowymi. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup Andrzej Iwanecki. Następnie odbyło się spotkanie w ogrodzie parafialnym.

 

Sierpień 2018

Pielgrzymka do Lichenia i Kalisza

W dniach 12 i 13 sierpnia 2018 roku zorganizowaliśmy parafialną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

W drodze do Lichenia odwiedziliśmy przepiękne sanktuarium Matki Bożej – Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej.

Po dotarciu do Lichenia pielgrzymi mieli czas, by indywidualnie zwiedzić sanktuarium, następnie wieczorem uczestniczyliśmy w koncercie organowym oraz Apelu Jasnogórskim w bazylice licheńskiej.

Następnego dnia wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy sanktuarium oraz uczestniczyliśmy w nabożeństwie drogi krzyżowej odprawionym w Lasku Brąblińskim – miejscu objawień Matki Bożej. W drodze powrotnej pielgrzymi nawiedzili sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Wizyta siostry zakonnej z Krasnojarska

W niedzielę – 26 sierpnia 2018 roku gościliśmy w naszej parafii siostrę boromeuszkę Wierę Isaczenko z Krasnojarska. Siostra Wiera jest rodowitą Rosjanką, odkryła swoje powołanie do życia zakonnego i realizuje je, najpierw w Polsce u sióstr boromeuszek w Trzebnicy, a następnie tam, w dalekiej Syberii.

Podczas każdej Mszy siostra dzieliła się świadectwem na temat pracy misyjnej w Krasnojarsku, a następnie już po Mszy zbierała fundusze potrzebne do dalszej działalności misyjnej. W imieniu siostry dziękujemy naszym parafianom za okazane wsparcie materialne!

 

Aktywność grupy seniorów

Grupa seniorów z naszej parafii w ramach swoich cotygodniowych, tj. wtorkowych spotkań uczestniczyła również w kilku wyjazdach i pielgrzymkach.

21 maja 2018 roku odbyła się tradycyjna majówka. Tym razem z ks. Piotrem Góreckim 60 seniorów zwiedziło najpiękniejsze zabytki gliwickiej starówki oraz uczestniczyło w nabożeństwie majowym i we Mszy św. w parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie, rodzinnej parafii ks. Piotra. Był to niejako drugi dzień odpustu z okazji Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

11 czerwca 2018 roku w naszej parafii gościliśmy koło seniorów z parafii Matki Kościoła w Zabrzu-Helence, którzy złożyli nam swoistą rewizytę po naszej do nich pielgrzymce w czerwcu ubiegłego roku.

17 czerwca 2018 roku miało miejsce tradycyjne spotkanie w ogrodzie. Tym razem grupę seniorów, która liczyła przeszło 120 osób, bawił pan Marek Szołtysek, znany regionalista i propagator śląskiej kultury. Grupa niemieckojęzyczna również miała swój dzień pielgrzymkowy.

26 czerwca 2018 roku licząca 50 osób grupa pielgrzymowała na Górę Świętej Anny i do Kamienia Śląskiego. Wyjazd zorganizował prowadzący grupę Tomasz Daschek. Na zakończenie roku formacyjnego zorganizowano dla seniorów wyjazd do NOSPR-u w Katowicach na koncert chopinowski.

W poniedziałek 20 sierpnia 2018 roku zorganizowano jednodniowy wyjazd wakacyjny dla seniorów do Bytomia i Świerklańca. W ten sposób odwiedziliśmy naszych byłych wikariuszy, a obecnie proboszczów: ks. Dariusza Pietrasia – proboszcza parafii Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku i ks. Rafała Szota – proboszcza parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu.

 

Wrzesień 2018

Pobyt w Głuchołazach

Tradycyjnie już w dniach od 2 do 14 września 2018 roku 70-cioosobowa grupa seniorów wypoczywała na turnusie wypoczynkowo-rehabilitacyjnym w Głuchołazach. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych seniorom zapewniono możliwość udziału w wycieczkach i pielgrzymkach po ziemi nyskiej i głuchołaskiej, a także do Jesenskich Lazni, Karlovej Studanki oraz do sanktuarium Matki Boskiej w Zlatych Horach.

Z okazji przeżywanego w Kościele roku św. Józefa, w sobotę 8 września zorganizowano dla grupy pielgrzymkę do Krzeszowa, znanego sanktuarium pocysterskiego, obecnie diecezjalnego sanktuarium maryjnego diecezji legnickiej. Obok sanktuarium w XVII w. wybudowano kościół siedmiu radości i smutków św. Józefa. Przepiękne freski w kościele są dziełem wybitnego malarza doby baroku – Michaela Willmanna, nazywanego śląskim Rafaelem. /galeria zdjęć/