Apostolstwo Dobrej Śmierci to wspólnota modlitewna, która przypomina nam o konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Historia Stowarzyszenia jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Ma on swe źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją dusze przeniknie miecz boleści.” Apostolstwo jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy powierzyć ostatnią chwile życia opiece Maryi, Matki Bolesnej i tym samym wyrazić zgodę na wpis do Księgi. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez modlitwę i ofiarę, pragną wyjednać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i grzeszników łaskę nawrócenia, zaś dla wszystkich dobrą i świętą śmierć. ADŚ gromadzi w swoich szeregach na całym świecie blisko 400 tys. członków. Wspólnota Apostolstwa przy naszej parafii liczy obecnie ponad 110 członków i spotyka się w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godzinie 7.30 w domu katechetycznym. Opiekunem wspólnoty jest ks. Proboszcz.


MODLITWA I AKT OFIAROWANIA O UPROSZENIE ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI

Ojcze Święty, ofiaruję Ci wszystkie Msze święte już odprawione oraz te, które mają się jeszcze dzisiaj odprawić w całym Kościele, abyś przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa Twojego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, stojącej u stóp Krzyża, udzielić raczył: sprawiedliwym wielkiego daru wytrwania w dobrym, grzesznikom łaski doskonałego nawrócenia a wszystkim wierzącym w Chrystusa, a zwłaszcza mnie, moim krewnym i Członkom Stowarzyszenia, w ostatnich chwilach życia, łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami świętymi i dobrej w Twoich oczach, śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana Naszego. Amen. 3 razy Zdrowaś Maryjo… Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami. Święty Józefie – módl się za nami.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię, przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Twej Matki Niepokalanej, obmyj we krwi Swojej wszystkich grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad konającymi. Bolesne serce Maryi Niepokalanej módl się za konającymi. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo …

MODLITWA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM NA GODZINĘ ŚMIERCI

Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki, z poddaniem i ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki podoba się Tobie zesłać na mnie, wraz ze wszystkimi lękami, karami i cierpieniami, które będą jej towarzyszyły, jako wynagrodzenie za moje grzechy. Amen. – Za pozwoleniem Władzy Duchowej.

RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ

(Uwaga: po każdej tajemnicy odmawia się: 1 Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…).

1. Proroctwo Symeona Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej 2. Ucieczka do Egiptu Owoc tajemnicy: słuchanie głosu Bożego 3. Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem 4. Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyżów 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy 7. Złożenie Pana Jezusa do Grobu Owoc Tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć Na uczczenie łez, które N.M.P. przy tych tajemnicach wylała: 3 razy Zdrowaś Maryjo…

Drukuj stronę Drukuj stronę

Apostolstwo w internecie:

www.apostolstwo.pl