Klub Seniora „Ku Radości” powstał w październiku 2007 r. z inicjatywy ks. Proboszcza – Arkadiusza Kinela, w celu integracji osób starszych w parafii i jako antidotum na ich samotność, a czasem i opuszczenie. Opiekunem Klubu jest ks. Piotr Górecki.

Do Klubu należy około 70 osób. Spotkania odbywają się obecnie w piątki, w godz. 16.00-18.00 w domu katechetycznym, w radosnej atmosferze wspólnoty.

Działająca w ramach naszego Klubu diakonia św. Marty każdego tygodnia troszczy się o nasze stoły, aby nie zabrakło słodkiego poczęstunku, herbaty i kawy.

W ramach działalności Klubu prowadzona jest formacja religijna, wspólna modlitwa i śpiew. Odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, pielgrzymki, ogniska, zabawy taneczne, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, a także wspólne wyjścia do kina, teatru, czy filharmonii. Organizowane są też 2-tygodniowe rekolekcje sanatoryjno-rehabilitacyjne w Głuchołazach.

Celem naszych spotkań jest to, aby nikt z nas nie czuł się samotny we wspólnocie tu na ziemi i abyśmy razem zdążali do wieczności na spotkanie z Panem. Dlatego ważną częścią naszego bycia ze sobą jest towarzyszenie naszym członkom w ich chorobach, cierpieniu oraz w przygotowaniu się do błogosławionej śmierci i przeżywanie jej z rodzinami naszych członków. Stąd też radość ziemska (spotkania „Ku Radości”) ma swoje ugruntowanie w radości niebiańskiej.

Seniorzy

Wielu z naszych członków uczestniczy także we Mszach Świętych i nabożeństwach w ciągu tygodnia. Niektórzy uczestniczą w nich każdego dnia.

Patronami naszej grupy są: św. Andrzej oraz święci Joachim i Anna – dziadkowie Pana Jezusa.

Osobą odpowiedzialną za Klub Seniora jest Maria Kurowska.

W grupie diakonii św. Marty posługują: Teresa Paczos, Stefania Włodarczyk, Róża Trzensiok, Krystyna Malicka, Halina Paprocka, Danuta Bąk, Joanna Weleda, Alicja Szen.

Osoby zainteresowane naszym działaniem serdecznie zapraszamy na spotkania.

klub-seniora-1

klub-seniora-2

klub-seniora-3

klub-seniora-4

klub-seniora-5

klub-seniora-6