Biblia 13

„My oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa” (Dz 6,4)

Diakonia to wspólnota parafialna, mająca na celu rozbudzenie w ludziach dorosłych, pragnienia posługiwania podczas Mszy Świętej. W trosce o pełny wymiar pracy duszpasterskiej w naszej parafii, chcemy formować liturgicznie i biblijnie ludzi dorosłych, a nie jak dotychczas tylko dzieci i młodzież.

W naszej parafii, grupę diakonii tworzą osoby, które odczytują lekcje mszalne i komentarze podczas liturgii.

Dbając o rozwój diakonii, realizujemy formację na trzech płaszczyznach:

  • duchową (medytacja Słowa Bożego, modlitwa do Ducha Świętego)
  • intelektualną (mini wykłady z biblistyki, liturgiki oraz teologii dogmatycznej)
  • praktyczną (próby liturgiczne)

Zapraszamy ludzi dorosłych pragnących pogłębiać swoją relację z Chrystusem i Kościołem, poprzez głoszenie ludziom Słowa Bożego.

Spotykamy się w III wtorek miesiąca o 19.30 w kościele.

Opiekunem grupy jest ks. Tomasz Brol.

Diakonia Słowa Bożego