Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem Chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, a świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Bierzmowanie (nazwa od bierzma, czyli belki podtrzymującej strop kościoła) wraz z Chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha Świętego. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie.

 

Przygotowanie do tego sakramentu rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Terminy spotkań podawane są w kościele na ogłoszeniach i na stronie internetowej.

Przygotowaniem młodzieży do bierzmowania zajmuje się w naszej parafii ksiądz Piotr Dyduch, natomiast dorośli, którzy z jakichkolwiek powodów nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, proszeni są o kontakt z księdzem Proboszczem.

A jeśli wydaje Ci się, że przygotowania do bierzmowania są nudne, zobacz jeden z odcinków programu „Studio Raban” w TVP1, w którym wzięła udział młodzież z naszej parafii, wraz z opiekunem – ks. Piotrem Dyduchem.

Studio Raban – odcinek 15

 

bierzmowanie 2020 (15)

Bierzmowanie – 27.02.2020

 

II rok przygotowania:

Spotkania dla kandydatów odbywają się raz w miesiącu we wtorki o 19.00 według terminarza.

 

DZIEWCZYNY

 

Lp.

Data

Wydarzenie

Uwagi

1

28.09.2021 g.19.00

Spotkanie z rodzicami

Kościół

2

26.10.2021

Spotkanie

Kościół

3

02.11.2021

Spotkanie

Kościół/salki

4

14.12.2021

Spotkanie – Sakr. Pokuty

Kościół

5

01.02.2022

Spotkanie

Online

6

01.03.2022

Spotkanie

Kościół/salki

7

05.04.2022

Spotkanie

Kościół/salki

8

10.05.2022

Spotkanie

Kościół/salki

9

24.05.2022 g. 19.00

Spotkanie z rodzicami

Kościół

10

14.06.2022

Spotkanie–Obrzęd wybrania

Kościół po Mszy wieczornej

 

CHŁOPCY

 

Lp.

Data

Wydarzenie

Uwagi

1

28.09.2021 g.19.00

Spotkanie z rodzicami

Kościół

2

26.10.2021

Spotkanie

Kościół

3

16.11.2021

Spotkanie

Kościół/salki

4

14.12.2021

Spotkanie – Sakr. Pokuty

Kościół

5

08.02.2022

Spotkanie

Online

6

15.03.2022

Spotkanie

Kościół/salki

7

26.04.2022

Spotkanie

Kościół/salki

8

17.05.2022

Spotkanie

Kościół/salki

9

24.05.2022 g. 19.00

Spotkanie z rodzicami

Kościół

10

14.06.2022

Spotkanie–Obrzęd wybrania

Kościół po Mszy wieczornej

 

 

I rok przygotowania:

Zgodnie z wytycznymi I Synodu Diecezji Gliwickiej Sakrament Bierzmowania w naszej diecezji ma być udzielany młodzieży pod koniec II klasy szkoły ponadpodstawowej, a przygotowanie w cyklu dwuletnim ma obejmować I i II klasę.

Dlatego nie ma w tym roku w naszej parafii zapisów do Bierzmowania. Będą one miały miejsce dopiero pod koniec VIII klasy szkoły podstawowej.