Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem Chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, a świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Bierzmowanie (nazwa od bierzma, czyli belki podtrzymującej strop kościoła) wraz z Chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha Świętego. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie.

 

Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje zasadniczo szkołę gimnazjalną i trwa trzy lata. Terminy spotkań podawane są w kościele na ogłoszeniach i na stronie internetowej.

Zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania odbywają się zawsze na początku roku szkolnego. Przygotowaniem młodzieży do bierzmowania zajmuje się w naszej parafii ksiądz Piotr Dyduch, natomiast dorośli, którzy z jakichkolwiek powodów nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, proszeni są o kontakt z księdzem Proboszczem.

 

Trzyletni plan przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

w parafii św. Andrzeja w Zabrzu

Zgodnie z uchwała II Synodu Plenarnego i Konferencji Episkopatu Polski udziela się Sakramentu Bierzmowania młodzieży ostatniej klasy gimnazjum. W parafii św. Andrzeja w Zabrzu przygotowanie do tego sakramentu trwa trzy lata. Rozpoczyna się więc w I klasie gimnazjum. Kandydaci do Bierzmowania zgłaszają się do 15 października. Zarówno oni, jak i ich rodzice, podpisują deklarację uczestnictwa w trzyletnim przygotowaniu, które obejmuje:

 • Klasa I:
  – uczestnictwo we Mszach św. niedzielnych,
  – uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (raz w miesiącu wg podanego terminarzu),
  – uczestnictwo w nabożeństwach odbywających się w ciągu roku w parafii
  (Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale),
  – comiesięczna spowiedź,
  – uczestnictwo w katechizacji szkolnej.
 • Klasa II:
  – uczestnictwo we Mszach św. niedzielnych,
  – uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (raz w miesiącu wg podanego terminarzu),
  – uczestnictwo w nabożeństwach odbywających się w ciągu roku w parafii
  (Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale),
  – comiesięczna spowiedź,
  – uczestnictwo w pielgrzymce: do Katedry w Gliwicach na Diecezjalne Spotkanie Młodzieży (Niedziela Palmowa),
  – uczestnictwo w katechizacji szkolnej.
 • Klasa III:
  – uczestnictwo we Mszach św. niedzielnych,
  – uczestnictwo w nabożeństwach odbywających się w ciągu roku w parafii
  (Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale),
  – comiesięczna spowiedź,
  – uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych (czwartek 18.00, max. 3 nieobec.),
  – zaliczenie w podanym terminie zestawu pytań z podstawowych prawd wiary,
  – udział w rekolekcjach,
  – uczestnictwo w katechizacji szkolnej.

Sprawy formalne: dostarczenie w podanym terminie (do 30 października):
a) metryki chrztu (do 31 października I rok),
b) imienia do bierzmowania (grudzień II rok),
c) imienia i nazwiska świadka (do 31 października III rok),
d) opinii katechety (po I semestrze III rok),
e) prośby do Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania (miesiąc przed Bierzmowaniem),
f) ewentualnie: zezwolenia z parafii zamieszkania, zaświadczenia o przygotowaniu w innej parafii (do 31 października I rok).
Ponadto o dopuszczeniu do Sakramentu Bierzmowania decyduje ogólna postawa moralna i zachowanie kandydata.
Niespełnienie powyższych warunków oznacza wykluczenie z grona kandydatów do Bierzmowania, a ewentualne ponowne przyjęcie może nastąpić od nowego roku.

 

PLAN SPOTKAŃ

 

I rok przygotowania:

 

Terminarz dla I roku przygotowania do Bierzmowania w parafii św. Andrzeja w Zabrzu 2016/2017

(spotkanie po Mszy wieczornej, ok.18.30)

dziewczyny

Lp.

Data

Wydarzenie

Uwagi

1

19.10.2016

Spotkanie z rodzicami

Kościół

2

24.10.2016

Spotkanie

Dom parafialny

3

07.11.2016

Spotkanie

Dom parafialny

4!

22.12.2016!

czwartek 18.00

Spotkanie – Sakr. Pokuty

Kościół

5

13.02.2017

Spotkanie

Dom parafialny

6

13.03.2017 – 19.00 (zmiana!)

Spotkanie z Anną Golędzinowską

Kościół

7

03.04.2017

Spotkanie

Dom parafialny

8

15.05.2017

Spotkanie z rodzicami

Kościół

9

15.05.2017

Spotkanie–Obrzęd przyjęcia

Kościół po Mszy wieczornej

Terminarz dla I roku przygotowania do Bierzmowania w parafii św. Andrzeja w Zabrzu 2016/2017

(spotkanie po Mszy wieczornej, ok.18.30)

chłopcy

Lp.

Data

Wydarzenie

Uwagi

1

19.10.2016

Spotkanie z rodzicami

Kościół

2

24.10.2016

Spotkanie

Dom parafialny

3

21.11.2016

Spotkanie

Dom parafialny

4!

22.12.2016!

czwartek 18.00

Spotkanie – Sakr. Pokuty

Kościół

5

20.02.2017

Spotkanie

Dom parafialny

6

30.03.2017 – 18.00 (zmiana!)

Spotkanie z Andrzejem Sową

Kościół

7

24.04.2017

Spotkanie

Dom parafialny

8

15.05.2017

Spotkanie z rodzicami

Kościół

9

15.05.2017

Spotkanie–Obrzęd przyjęcia

Kościół po Mszy wieczornej

 

II rok przygotowania:

 

Terminarz dla II roku przygotowania do Bierzmowania w parafii św. Andrzeja w Zabrzu 2016/2017

(spotkanie po Mszy wieczornej, ok.19.00)

dziewczyny

Lp.

Data

Wydarzenie

Uwagi

1

20.09.2016

Spotkanie z rodzicami

Kościół

2

27.09.2016

Spotkanie

Kościół

3

11.10.2016

Spotkanie

Dom parafialny

4

08.11.2016

Spotkanie

Dom parafialny

5!

22.12.2016

Czwartek 18.00

Spotkanie – Sakr. Pokuty

Kościół

6

14.02.2017

Spotkanie

Dom parafialny

7

13.03.2017 – 19.00 (zmiana!)

Spotkanie z Anną Golędzinowską

Kościół

8

04.04.2017

Spotkanie

Dom parafialny

9

28.03.2017

Spotkanie z rodzicami

Kościół

10

09.04.2017

Niedziela Palmowa

Katedra Gliwice

12

16.05.2017

Spotkanie–Obrzęd przyjęcia

Kościół po Mszy wieczornej

Terminarz dla II roku przygotowania do Bierzmowania w parafii św. Andrzeja w Zabrzu 2016/2017

(spotkanie po Mszy wieczornej, ok.19.00)

chłopcy

Lp.

Data

Wydarzenie

Uwagi

1

20.09.2016

Spotkanie z rodzicami

Kościół

2

27.09.2016

Spotkanie

Kościół

3

18.10.2016

Spotkanie

Dom parafialny

4

22.11.2016

Spotkanie

Dom parafialny

5!

22.12.2016

Czwartek 18.00

Spotkanie – Sakr. Pokuty

Kościół

6

21.02.2017

Spotkanie

Dom parafialny

7

30.03.2017 – 18.00 (zmiana!)

Spotkanie z Andrzejem Sową

Kościół

8

25.04.2017

Spotkanie

Dom parafialny

9

28.03.2017

Spotkanie z rodzicami

Kościół

10

09.04.2017

Niedziela Palmowa

Katedra Gliwice

12

16.05.2017

Spotkanie–Obrzęd przyjęcia

Kościół po Mszy wieczornej