Listopad 2005

Ogrzewanie kościoła

Nazajutrz, 28 listopada 2005 roku po uroczystości odpustowej rozpoczęto w naszym kościele bardzo ważną inwestycję: modernizację systemu ogrzewania podłogowego. Zakupiono nowy kocioł wodny kondensacyjny, wykonano nową instalację, położono nowe płytki, a następnie zamontowano ławki. Dzięki pomocy oraz wielkiemu zaangażowaniu wiernych, po czterech miesiącach intensywnych prac zakończono pierwszy etap inwestycji. Do wykonania pozostała jeszcze instalacja ogrzewania w prezbiterium. Warto również wspomnieć, że pomocą przy realizacji tego zadania był kredyt, jaki na preferencyjnych warunkach parafia otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ważne, że w kościele jest ciepło!

Uroczystość odpustowa

W niedzielę 27 listopada 2005 roku miała miejsce doroczna uroczystość odpustowa ku czci patrona naszej parafii św. Andrzeja Apostoła. Sumie odpustowej, przy licznym udziale wiernych przewodniczył długoletni proboszcz naszej parafii ks. prałat Gerard Kowolik. Kazanie wygłosił ks. Edward Nalepa dyrektor katolickiego Radia eM z Katowic. Uroczystość stała się jeszcze raz okazją do podziękowania księdzu prałatowi za wieloletnią, sumienną posługę duszpasterską w naszej parafii.

Wybudowanie toalet przy kościele

Pierwszą, tak bardzo konieczną inwestycją, której podjął się nowy proboszcz była budowa toalet przy kościele. Powstają one na miejscu dawnego baraku służącego jako pomieszczenia gospodarcze dla grabarzy. Toalety, wykonane z cegły klinkierowej, stylem architektonicznym nawiązują do znajdującej się na cmentarzu kaplicy oraz planowanego w przyszłości nowego ogrodzenia cmentarnego. Niestety, mimo usilnych starań, z powodu nadejścia zimy nie udało się dokończyć rozpoczętej inwestycji. Byle do wiosny!

Październik 2007

Kurs Obrony Wiary

W dniach od 21 do 23 października 2005 roku w naszej parafii odbywały się spotkania wstępne Kursu Obrony Wiary „Goliat” (w nawiązaniu do biblijnej postaci Goliata i zwycięstwa, jakie nad nim odniósł Dawid). Zajęcia, w których uczestniczyli także przedstawiciele sąsiednich parafii miały na celu uświadomienie głoszenia Ewangelii Świadkom Jehowy.
Poszczególne sekty, stosując profesjonalne metody werbowania zwodzą coraz więcej osób. Powstrzymać je można, sprowadzając na drogę prawdy według określonej metody. Temu miały służyć trzydniowe spotkania prowadzone przez członków wspólnoty „Effatha”.
Zorganizowanie pełnego Kursu Obrony Wiary planowane jest wiosną przyszłego roku. Bliższe informacje można uzyskać w parafii św. Andrzeja w Zabrzu (tel. 271-42-51).

Relikwie św. siostry Faustyny

Oprócz relikwii św. Ojca Pio, dzięki staraniom ks. proboszcza zostały sprowadzone do naszej parafii także relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej. Ta znana dziś na całym świecie apostołka Miłosierdzia Bożego, zaliczana jest przez teologów do grona wybitnych mistyków Kościoła. To właśnie jej, prostej, niewykształconej, ale mężnej, bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy, powierzył Pan Jezus wielką misję: orędzie Miłosierdzia skierowane do całego świata.
Dnia 21 października 2005 roku w III piątek miesiąca (dzień szczególnie poświęcony Bożemu Miłosierdziu) podczas uroczystej Mszy świętej miała miejsce uroczystość wprowadzenia do naszej parafii relikwii św. siostry Faustyny, następnie zostało odprawione pierwsze nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połączone z uczczeniem relikwii.
Należy ufać, że kult Miłosierdzia Bożego przyczyni się w naszej parafii do pogłębienia chrześcijańskiej ufności wobec Boga oraz czynnej miłości wobec bliźnich.

Wrzesień 2005

Wprowadzenie relikwii św. ojca Pio

24 września 2005 roku odbyła się w naszej parafii doniosła uroczystość przekazania relikwii św. Ojca Pio. „Od dzisiaj jesteś z nami…” – tymi słowami nowy proboszcz ks. Arkadiusz Kinel przywitał relikwie św. zakonnika z Pietrelciny. Uroczysta Msza święta, której przewodniczył były proboszcz parafii ks. prałat Gerard Kowolik zgromadziła wielu czcicieli jednego z najbardziej znanych świętych naszych czasów. Nabożeństwa ku czci ojca Pio odbywać się będą w naszej parafii w każdy czwarty piątek miesiąca o godzinie 18.00. Zapraszamy!

Wprowadzenie nowego proboszcza

W czwartek 8 września 2005 roku odbyła się w naszej parafii doniosła uroczystość: wprowadzenie nowego proboszcza. Na mocy dekretu ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka dotychczasowy proboszcz parafii ks. prałat Gerard Kowolik przeszedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał na terenie parafii, a nowym proboszczem został mianowany dotychczasowy wikariusz naszej parafii ks. Arkadiusz Kinel.
Podczas uroczystej Mszy świętej, w obecności ks. Andrzeja Iwaneckiego – Dziekana Dekanatu Zabrzańskiego został odczytany dekret ustanawiający nowego proboszcza.

Ks. Arkadiusz Kinel urodził się 20 listopada 1967 roku w Tarnowskich Górach. Po ukończeniu w 1986 roku liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 roku w Katedrze katowickiej z rąk ks. arcybiskupa Damiana Zimonia. Po święceniach pracował przez cztery lata jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu – Suchej Górze. W 1996 roku został przeniesiony do parafii św. Andrzeja w Zabrzu, gdzie pracował jako wikariusz przez ostatnich 9 lat. W latach 1997 – 2002 pełnił funkcję moderatora diecezjalnego Ruchu Światło – Życie, a obecnie moderatora wspólnot Kościoła Domowego. Od 1997 roku jest członkiem Rady Kapłańskiej diecezji gliwickiej. Nowemu proboszczowi życzymy wielu łask Bożych oraz opieki naszego Patrona – św. Andrzeja Apostoła.