Proboszcz:

Ks. Arkadiusz Kinel pochodzi z parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich. Urodził się 20 listopada 1967 roku w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 16 maja 1992 roku z rąk ks. arcybiskupa Damiana Zimonia w katowickiej archikatedrze. Pracował jako wikariusz w parafii świętego Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze, a następnie w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Dnia 1 września 2005 roku został mianowany proboszczem naszej parafii. Pełni funkcję diecezjalnego opiekuna Legionu Maryi.

W naszej wspólnocie parafialnej jest opiekunem Żywego Różańca, Apostolstwa Dobrej Śmierci i grupy modlitewnej Matki Bożej Królowej Pokoju; jest odpowiedzialny za koło Caritas w naszej parafii; razem z organistą i dyrygentem – p. Józefem Rutkowskim opiekuje się chórem „Credo”; przygotowuje dorosłych do sakramentu Bierzmowania; prowadzi nauki przedchrzcielne i przedślubne; przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej oraz prowadzi katechezy dla ich rodziców.

Kontakt: arkkin@interia.pl

 

Wikarzy:

ks adrian

Ks. Adrian Kaszowski pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach. Urodził się 11 lipca 1981 roku w Pyskowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007 roku z rąk ks. biskupa Jan Wieczorka w gliwickiej katedrze. Po święceniach posługiwał w parafii św. Gerarda w Gliwicach (2007-2013). Od 2013 roku był wikarym w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej.

W naszej wspólnocie parafialnej jest odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz Dzieci Maryi; opiekuje się również Diakonią Słowa Bożego oraz Oazą Rodzin (kręgiem IV).

 

ks krzysztof czerner

Ks. Krzysztof Czerner pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Urodził się 26 października 1996 roku w Pyskowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2022 roku z rąk ks. biskupa Jana Kopca w gliwickiej katedrze. Nasza parafia jest więc jego pierwszą placówką posługi jako prezbitera. Motto życia kapłańskiego: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał (J 15,16).

 

Ksiądz rezydent:

Ks. Piotr Górecki pochodzi za parafii p.w. Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie. Urodził się 21 czerwca 1975 roku w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 2 czerwca 2001 roku z rąk ks. biskupa Jana Wieczorka w gliwickiej katedrze. Pracował jako wikariusz w parafii p.w. świętego Jerzego w Gliwicach- Łabędach, następnie został skierowany na dalsze studia. W 2007 roku obronił doktorat z historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 września 2007 rozpoczął pracę jako archiwista w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, jednocześnie mieszkając i pomagając duszpastersko w naszej parafii. Pełni funkcję kapelana Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej oraz koordynatora zasobu Biblioteki Teologicznej w Gliwicach. Od 2014 roku pracuje jako adiunkt w katedrze historii Kościoła i patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

W naszej wspólnocie parafialnej jest opiekunem parafialnego Klubu Seniora, Domowego Kościoła, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej; prowadzi również katechezę dla dorosłych.

Kontakt: ostropa@poczta.onet.pl

 

Księża

 

POPRZEDNI KSIĘŻA:

 

Proboszczowie parafii św. Andrzeja Apostoła:

1. ks. Filip Kitta (1868 – 1883)
2. ks. Henryk Neumann (1886 – 1009)
3. ks. Teodor Rosenberger (1909 – 1913)
4. ks. Oswald Sonneck (1913 – 1929)
5. ks. Jan Zwior (1930 – 1934)
6. ks. Oskar Golombek (1934 – 1945)
7. ks. Paweł Kitta (1945 – 1976)
8. ks. Erhard Olbrich (1976 – 1978)
9. ks. Gerard Kowolik (1978 – 2005)
10. ks. Arkadiusz Kinel (2005 – dziś)

Wikariusze i rezydenci parafii w latach 1892 – 1945:

1. ks. Antoni Bugiel (1892 – 1896)
2. ks. Paweł Brandys (1896 – 1900)
3. ks. Franciszek Friedrich (1896 – 1903)
4. ks. Wiktor Dirbach (1902 – 1904)
5. ks. Paweł Wycisk (1900 – 1904)
6. ks. Juliusz Merkel (1902 – 1907)
7. ks. Maksymilian Grabowski (1903 – 1908)
8. ks. Emil Laska (1904 – 1909)
9. ks. Karol Pronobis (1907 – 1909)
10. ks. Zygmunt George (1908 – 1909)
11. ks. Oskar Schubert (1908 – 1909)
12. ks. Alfred Hartenberg (1909 – 1911)
13. ks. Franciszek Hermann (1909 – 1912)
14. ks. Bernard Hartlik (1910 – 1916)
15. ks. Ernerst Kudelko (1910 – 1915)
16. ks. Józef Nitzke (1911 – 1914)
17. ks. Paweł Doleżych (1912 – 1915)
18. ks. Richard Kwastek (1914 – 1916)
19. ks. Wilhelm Hoppe ( 1916 – 1918)
20. ks. Ignacy Proba (1915 – 1918)
21. ks. Antoni Tomeczek (1915 – 1919)
22. ks. Józef Zawacki (1916 – 1918)
23. ks. Ernst Groeger (1918 – 1928)
24. ks. Emil Horffmann (1918 – 1919)
25. ks. Jan Symalla (1919 – 1922)
26. ks. Martin Heinrich (1919 – 1926)
27. ks. Hubert Demczak (1922 – 1928)
28. ks. Peter Cieślik (1928 – 1929)
29. ks. Teofil Fuchs (1928 – 1933)
30. ks. Karol Gladisch (1928 – ?)
31. ks. Henryk Viecenz (1928 – 1943)
32. ks. Paweł Moschek (1929 – 1933)
33. ks. Ludwig Augustyn (1929 – 1935)
34. ks. Emanuel Fafflok (1928 – 1944)
35. ks. Erich Kalitta (1932 – 1933)
36. ks. Josef Madeja (1933 – 1937)
37. ks. Josef Buchta (1934 – 1940)
38. ks. Hubert Sikora (1935 – 1938)
39. ks. Reinhard Hantke (1936 – 1939)
40. ks. Roman Skrzypek (1937 – 1938)
41. ks. Erich Scholtyssek (1938 – 19390
42. ks. Gustaw Lysik (1938 – 1940)
43. ks. Rudolf Gromotka (1939 – 1941)
44. ks. Wilhelm Macura (1940 – 1942)
45. ks. Joseph Strarostzik (1940 – 1942)
46. ks. Josef Lampke (1941 – 1946)

Wikariusze i rezydenci parafii w latach 1945 – dziś:

1. o. Tadeusz Wojniak (1945 – 1946)
2. ks. Jan Terlecki (1946 – 1946)
3. ks. Wincenty Martusiewicz (1946 – 1946)
4. ks. Franciszek Sikora (1946 – 1947)
5. ks. Emil Kałuski (1946 – 1952)
6. ks. Józef Wereta (1946 – 1949)
7. ks. Jan Sus (1949 – 1954)
8. ks. Jerzy Bogusiak (1952 – 1955)
9. ks. Franciszek Wala (1953 – 1953)
10. ks. Kazimierz Kowalczyk (1954 – 1955)
11. ks. Edmund Cisak (1955 – 1957)
12. ks. Józef Kudella (1955 – 1958)
13. ks. Józef Rugor (1955 – 1960)
14. ks. Franciszek Józefiak (1955 – 1955)
15. o. Wojciech Kaczmarczyk (1955 – ?)
16. ks. Wenancjusz Kądziołka (1957 – 1960)
17. o. Romuald Warzecha (1957 – 1958)
18. o. Celestyn Kołodziej (1957 – 1958)
19. ks. Stefan Bienias (1958 – 1960)
20. ks. Stanisław Czerski (1960 – 1962)
21. ks. Roman Rabis (1960 – ?)
22. ks. Rudolf Beer (1960 – 1962)
23. ks. Władysław Jaromin (1960 – 1962)
24. ks. Marian Lubas (1962 – 1967)
25. ks. Stefan Baldy 91962 – 1967)
26. ks. Jan Kulak (1962 – 1966)
27. ks. Jan Pless (1966 – 1972)
28. ks. Jerzy Woźnica (1967 – 1970)
29. ks. Teofil Cyrys (1967 – 1972)
30. ks. Damian Bryś (1967 – 1971)
31. ks. Szczepan Krzywoń (1972 – 1972)
32. ks. Jan Świder (1972 – 1972)
33. ks. Erhard Olbrich (1972 – 1976)
34. ks. Jan Kęsek (1972 – 1973)
35. ks. Henryk Maj 91973 – 19770
36. ks. Lucjan Mańka 91975 – 1976)
37. ks. Werner Goriwoda (1976 – 1978)
38. ks. Paweł Łazor (1977 – 1978)
39. ks. Kazimierz Bardziński (1978 – 1981)
40. ks. Henryk Gerlic (1978 – 1981)
41. ks. Ryszard Sander (1981 – 1984)
42. ks. Bogdan Ferdek (1981 – 1984)
43. ks. Bernard Płaszczyk (1984 – 1988)
44. ks. Jan Cichoń (1984 – 1987)
45. ks. Ginter Dzierżoń (1988 – 1993)
46. ks. Ginter Langner (1988 – 1996)
47. ks. Henryk Wolff (1990 – 1991)
48. ks. Jan Matysek (1991 – 1994)
49. ks. Dariusz Gołek (1993 – 2000)
50. ks. Dariusz Pietraś (1994 – 1999)
51. ks. Arkadiusz Kinel (1996 – 2005)
52. ks. Rafał Szot (1999 – 2006)
53. ks. Adrian Dambiec (2000 – 2002)
54. ks. Robert Maszczyk (2005 – 2010)
55. ks. Artur Sznajder (2006 – 2012)
56. ks. Piotr Górecki (2007 – dziś)
57. ks. Tomasz Szumlas (2010 – 2014)
58. ks. Mateusz Kotowicz (2012 – 2016)
59. ks. Marcin Kazanowski (2015 – 2015)
60. ks. Piotr Dyduch (2016 – 2022)
61. ks. Tomasz Brol (2016 – 2021)
62. ks. Adrian Kaszowski (2021 – dziś)
63. ks. Krzysztof Czerner (2022 – dziś)