Styczeń 2023

Wypoczynek w Zakopanem

W pieszym tygodniu ferii, od 15 do 21 stycznia 2023 roku nasi wikarzy ks. Adrian Kaszowski oraz ks. Krzysztof Czerner zorganizowali wyjazd dla dzieci i młodzieży do Zakopanego. W wyjeździe uczestniczyli również ministranci czterech parafii naszej diecezji. Łącznie ponad 30 osób.

Wyjazd typowo rekreacyjny, związany z jazdą na nartach, ale chłopcy i dziewczęta uczestniczyli również w codziennej Eucharystii oraz odwiedzili sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Celem jednej z wędrówek był Ząb, jedna z najwyżej położonych miejscowości w Polsce oraz Gubałówka. Choć uczestnicy byli w różnym wieku, od szkoły podstawowej do średniej, to na stoku czy podczas gier i zabaw nie miało to znaczenia.

Dziękujemy za zorganizowanie wyjazdu oraz zapraszamy za rok!

 

Koncert kolęd

W piątek – 27 stycznia 2023 roku odbył się w naszym kościele koncert kolęd w wykonaniu solistów, chóru oraz orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

RZAWP jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Dziedziczy ponad 100-letnie tradycje grup teatralno – estradowych działających jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej. Warto wspomnieć, że zespół cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem w kraju i za granicą. Odbył ponad 200 tournee za granicą oraz brał udział w 60 tys. koncertów w kraju.

W wykonaniu artystów – żołnierzy mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Z kolei w narracji słownej przypomniano jak żołnierze polscy na przestrzeni stu lat od czasu odzyskania niepodległości, często w warunkach wojennych obchodzili Boże Narodzenie i pielęgnowali tradycje z nim związanie. Dziękujemy za przepiękny koncert i zapraszamy znowu do Zabrza! /galeria zdjęć/

 

Luty 2023

Wizyta ks. Piotra Smolki

W niedzielę 5 lutego 2023 roku gościliśmy w naszej parafii ks. Piotra Smolkę. Ks. Piotr pochodzi z parafii św. Andrzeja w Zabrzu i jest salezjaninem. Przyjął święcenia kapłańskie w 1980 roku i od blisko trzydziestu lat posługuje w parafii Przemyślany na Ukrainie.

Ks. Piotr głosząc Słowo Boże opowiadał o swojej posłudze wśród polskiej ludności zamieszkującej zachodnią Ukrainę. W tym czasie wyremontował bądź odnowił siedem kościołów, ostatnio piękny kościół w Ciemierzyńcach. Obecnie pomaga poszkodowanym w wyniku działań wojennych.

Dziękujemy wszystkim naszym parafianom, którzy wsparli finansowo ks. Piotra oraz realizowane przez niego zadania duszpasterskie.

 

Pożegnanie sióstr boromeuszek

W niedzielę 26 lutego 2023 roku podczas Mszy świętej uroczyście pożegnaliśmy kończące posługę w naszej parafii siostry boromeuszki.

Swoją działalność Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza rozpoczęły w Zabrzu w 1887 roku. Wtedy to objęły opiekę nad chorymi i biednymi całego miasta, zorganizowały i prowadziły przedszkole oraz kursy robót ręcznych dla dziewcząt, a od 1893 roku dom dziecka. Po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku siostry przyjęły pod swój dach blisko 70-ciu uchodźców wojennych.

Niestety, ze względu na ciągle spadającą liczbę powołań zakonnych, a tym samym problemy związane z utrzymaniem domu, siostry zostały zmuszone do zamknięcia placówki i opuszczenia Zabrza.

W imieniu wspólnoty parafialnej dziękujemy za 136 lat obecności, posługi oraz zaangażowania na rzecz potrzebujących naszego miasta.

Na cmentarzu przy kościele został ufundowany specjalny nagrobek upamiętniający siostry spoczywające na cmentarzu parafialnym. Jako wspólnota parafialna chcemy zawsze pamiętać o siostrach posługujących w Zabrzu.

 

Marzec 2023

Nowy biskup gliwicki

Ksiądz Sławomir Oder został trzecim biskupem ordynariuszem w historii diecezji gliwickiej. W sobotę 11 marca 2023 roku przyjął sakrę biskupią z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Pennacchio, a następnie odbył ingres do gliwickiej katedry Świętych Piotra i Pawła.

Nowy biskup gliwicki biskup urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży. Ostatnio był ojcem duchownym w diecezji toruńskiej, ale większość swojego kapłaństwa przeżył w Rzymie, pełniąc tam różne odpowiedzialne funkcje. Znany jest przede wszystkim jako postulator sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Podczas uroczystości biskup Sławomir Oder zwrócił się do swoich nowych diecezjan, wyrażając pragnienie zawierzenia wszystkich opiece Matki Najświętszej i świętych patronów.

Oprócz licznych diecezjan w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Obecni byli kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, a także kilkudziesięciu arcybiskupów i biskupów.

 

Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

W środę 15 marca 2023 roku ksiądz biskup Andrzej Iwanecki udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Do sakramentu przystąpiło łącznie 75 osób, w tym 67 z naszej parafii.

Na początku kazania ksiądz biskup wyraził wielką radość z faktu, że mamy nowego pasterza diecezji, księdza biskupa Sławomira Odera.

W dalszej części, dziękując rodzicom oraz młodzieży za podjęcie trudu przygotowań do przyjęcia sakramentu, zachęcił, by w swoim życiu często i obficie korzystali z owoców Ducha Świętego, o których wspomina w Liście do Galatów św. Paweł Apostoł.

Na zakończenie wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. /galeria zdjęć/

 

Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach od 24 do 31 marca 2023 roku grupa parafian licząca 42 osoby uczestniczyła w pielgrzymce do Ziemi Świętej.

Przez cały tydzień wędrowaliśmy śladami Jezusa i Maryi, przeżywając na nowo wszystkie ważne dla chrześcijaństwa wydarzenia związane ze zwiastowaniem, narodzeniem, ziemskim nauczaniem oraz męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

W czasie pielgrzymowania nawiedziliśmy Nazaret, Betlejem, Górę Błogosławieństw, Kafarnaum, Górę Tabor, Jerycho, Kanę Galilejską, Jerozolimę i Betanię. Nie tylko uczestniczyliśmy w codziennej Eucharystii, ale także zagłębialiśmy się w teksty Pisma Świętego opisujące wydarzenia, które miały miejsce dwa tysiące lat temu. Nie brakowało też czasu na osobistą zadumę i kontemplację tych wydarzeń w każdym z odwiedzanych miejsc.

Będąc w Jerozolimie mogliśmy jeszcze głębiej wejść w czas przygotowania do zbliżającego się Wielkiego Tygodnia, przeżywając Ostatnią Wieczerzę, spotykając Jezusa w Ogrodzie Getsemani podczas modlitwy konania czy na dziedzińcu pałacu arcykapłana, gdzie Piotr wyparł się Jezusa, następnie szliśmy wraz z Jezusem drogą krzyżową.

Na naszej trasie było również sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel, gdzie 36 uczestników przyjęło z rąk naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Góreckiego święty szkaplerz. Ostatniego dnia pielgrzymki mieliśmy sposobność odwiedzić Yad Vashem – instytut pamięci ofiar i bohaterów holocaustu. Uświadomiliśmy sobie, dlaczego tak ważna dla Żydów jest pamięć po przodkach, zwłaszcza tych, którzy nie mają swoich grobów.

Podróż po Ziemi Świętej pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać naszą wiarę. Jednocześnie życzymy wszystkim, by było dane kiedyś doświadczyć jak nam w tym roku cudu „piątej Ewangelii”.

 

Maj 2023

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej

Tradycyjnie już, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja 2023 roku odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii świętej.

Dzieci przystępowały do Pierwszej Komunii w dwóch grupach. Najpierw, o godzinie 10.30 uczniowie szkoły podstawowej nr 7, następnie o godzinie 12.00 uczniowie pozostałych szkół. Dwoje dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii świętej w niedzielę 4 czerwca.

W kazaniu ksiądz proboszcz, podkreślając jak ważne jest to wydarzenie, opowiedział historię jednego zdjęcia ze swojej Pierwszej Komunii św. sprzed czterdziestu siedmiu laty. Każdy z nas ma takie zdjęcia, do których wraca przez całe życie, ale to najważniejsze przedstawia dziecko w momencie przyjęcia do serca Chrystusa pod postacią białej hostii. Ono przypomina, że Chrystus będzie zawsze z nami.

Po południu dzieci uczestniczyły w nabożeństwie majowym oraz otrzymały pamiątki pierwszokomunijne. /galeria zdjęć/

 

Czerwiec 2023

Uroczystość Bożego Ciała

W czwartek 8 czerwca 2023 roku przeżywaliśmy tradycyjną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym dniu lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności. Po Mszy odprawionej w naszym kościele, przy licznym udziale wiernych wyruszyliśmy w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy przygotowanych na terenie naszej parafii.

Jak co roku, przy poszczególnych ołtarzach zostały przygotowane rozważania, w tym roku poświęcone tematyce pierwszych przykazań Dekalogu. Na zakończenie, przed Grotą Matki Bożej, wyśpiewaliśmy radosne „Te Deum laudamus” dziękując dobremu Bogu za dar Eucharystii. /galeria zdjęć/

 

Występ zespołu „Czeremszyna” z Ukrainy

W niedzielę – 25 czerwca 2023 roku gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli zespołu „Czeremszyna” z Tarnopola na Ukrainie. Nasi goście jeżdżą po całej Polsce występując w szkołach, domach kultury oraz kościołach. W ten sposób zbierają środki na pomoc domom dziecka z Ukrainy, które obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Natalia i Taras są małżeństwem. Wystąpili w naszej parafii z koncertem podczas każdej Mszy świętej a następnie zbierali środki przeznaczone na pomoc dzieciom z Ukrainy. Dziękujemy naszym parafianom za ogromne wsparcie okazane gościom z Ukrainy. /galeria zdjęć/

 

Pielgrzymka do sanktuarium w Gidlach oraz na Jasną Górę

W poniedziałek – 26 czerwca 2023 roku pięćdziesięcioosobowa grupa naszych parafian wraz z ks. Arkadiuszem Kinelem udała się na pielgrzymkę do sanktuarium w Gidlach oraz na Jasną Górę.

To niezwykłe miejsce związane jest z kultem Matki Bożej. Wiosną 1516 roku gidelski rolnik Jan Czeczek orał swoje pole w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się klasztorny kościół. Jak głosi podanie, w pewnym momencie woły stanęły w miejscu. Mężczyzna zauważył niezwykłą jasność bijącą z ziemi, a wśród jasności małą figurę Matki Najświętszej. Figurę najpierw schowano w chałupie, a po pewnym czasie obmyto i przeniesiono do kościoła. Na pamiątkę tego wydarzenia do dzisiaj zachował się zwyczaj „Kąpiółki”. W pełnym ufności przeświadczeniu pątnicy używają wina z tej kąpiółki prosząc o łaskę uzdrowienia w różnych chorobach.

W Gidlach uczestniczyliśmy we Mszy świętej oraz zwiedziliśmy sanktuarium. Następnie udaliśmy się do św. Anny, do sióstr dominikanek.

Kolejny etapem naszej pielgrzymki była Jasna Góra. Po modlitwie przed cudownym wizerunkiem Pani Jasnogórskiej odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wieczorem, pełni przeżyć duchowych wróciliśmy do Zabrza.

 

Lipiec 2023

Pielgrzymka do Lichenia

W dniach 30 i 31 lipca 2023 roku zorganizowaliśmy kolejną pielgrzymkę, tym razem do Lichenia. Po Mszy świętej odprawionej w naszym kościele wyruszyliśmy wraz z ks. proboszczem na pielgrzymkowy szlak.

Po drodze zatrzymaliśmy się w sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupii Małej. Chwila odpoczynku, niezwykle interesujące spotkanie z ks. Przemysławem, kustoszem sanktuarium oraz wspólna modlitwa w świątyni, której wnętrze zaprojektował słynny prof. Wiktor Zin.

Po południu dotarliśmy do Lichenia. Sanktuarium maryjne w Licheniu należy do największych w Polsce. W ołtarzu głównym bazyliki znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Ikona przedstawia bolesną matkę w koronie na głowie tulącą do serca białego orła, tak jak miało to miejsce w czasie objawień. Licheńska Pani przyszła z nieba ponad półtora wieku temu, aby przypomnieć, co jest w życiu najważniejsze. Również dzisiaj mówi do nas jak kiedyś na weselu w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn, Jezus Chrystus.”

Po przybyciu do domu pielgrzyma mieliśmy czas na rozpakowanie bagaży, krótki odpoczynek oraz możliwość indywidualnego zwiedzania sanktuarium. Odprawiliśmy również nabożeństwo Drogi Krzyżowej na słynnej Golgocie.

W poniedziałek rano możliwość zwiedzenia sanktuarium z przewodnikiem, a następnie wspólna Eucharystia w bazylice licheńskiej.

Po południu wyruszyliśmy w drogę powrotną, nawiedzając jeszcze sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Jak to ktoś powiedział „do Lichenia można jeździć wiele razy, ale to miejsce nigdy się nie znudzi, nigdy nie przestanie przyciągać”. Dziękujemy za możliwość wspólnego pielgrzymowania.

 

Wrzesień 2023

Odszedł śp. biskup Jan Wieczorek

Wieczorem 13 września 2023 roku odszedł do Pana biskup gliwicki śp. Jan Wieczorek. Był pierwszym biskupem gliwickim, ustanowiony ordynariuszem po utworzeniu diecezji w 1992 roku. Mottem jego posługi były słowa „Servire populo” – Służyć ludowi.

Biskup Jan Wieczorek urodził się 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach k. Olesna. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 roku w Opolu. Sakry biskupiej 16 sierpnia 1981 roku na Górze Świętej Anny udzielił mu bp Alfons Nossol. W latach 1981 – 1992 był biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Od 25 marca 1992 rojku był biskupem ordynariuszem diecezji gliwickiej. Na emeryturę przeszedł 31 grudnia 2011 roku.

Wraz ze śp. bp. Gerardem Kuszem tworzył od podstaw struktury nowej diecezji, powołując do życia wiele instytucji i dzieł, w tym Kurię Diecezjalną. Jego szczególną troską był Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Podjął też decyzję o odbudowie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach, utworzeniu instytucji kształcenia muzyków kościelnych oraz gliwickiego oddziału „Gościa Niedzielnego”. Historycznym wydarzeniem było przyjęcie papieża Jana Pawła II na gliwickim lotnisku 17 czerwca 1999 roku.

Msza święta tzw. eksporta została odprawiona w piątek 22 września pod przewodnictwem biskupa gliwickiego Sławomira Odera. Kazanie wygłosił emerytowany biskup pomocniczy z Opola Paweł Stobrawa.

Główne uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa, metropolity katowickiego odbyły się w sobotę 23 września 2023 roku. Kazanie wygłosił emerytowany biskup gliwicki Jan Kopiec. Śp. biskup Jan Wieczorek spoczął w krypcie katedry gliwickiej.

 

Koncert Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej

W sobotę 23 września 2023 roku odbył się w naszym kościele koncert muzyki sakralnej. Wystąpili muzycy Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz zaproszeni soliści – studentki Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach: Julia Sobisz, Mariia Ivanitska, Karolina Krawczyńska oraz Emilia Juras.

Mogliśmy usłyszeć w przepięknym wykonaniu utwory muzyki sakralnej wielkich mistrzów: Haendla, Bacha, Schuberta, Bizeta i innych.

Koncert został zorganizowany przy współpracy Rady Dzielnicy Centrum Północ, dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej Sławomira Chrzanowskiego oraz parafii św. Andrzeja Apostoła.

Mamy nadzieję, że dzisiejszy koncert stanie się początkiem stałej współpracy dla dobra mieszkańców dzielnicy i parafii. /galeria zdjęć/

 

Seniorzy w Głuchołazach

W dniach od 10 do 23 września 2023 roku liczna grupa naszych seniorów wraz z ks. Piotrem Góreckim przebywała na turnusie wypoczynkowo – rehabilitacyjnym w Głuchołazach. W trakcie turnusu seniorzy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, warsztatów artystycznych oraz górskich spacerów.

Najważniejszym punktem dnia była Eucharystia oraz modlitwa różańcowa. W kazaniach ks. Piotr starał się przybliżyć słuchaczom duchową sylwetkę Mikołaja Kopernika. Zachęcał również uczestników do osobistej rozmowy z Bogiem w formie napisanego przez siebie listu do Pana Boga. Listy te następnie zostały złożone na ołtarzu podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Odbyły się również dwie wycieczki. Pierwsza do zamku w Książu, do Świebodzic oraz do Świdnicy. Druga do Karlovej Studanki w Czechach oraz sanktuarium Matki Bożej w Zlatych Horach. Wieczorami uczestnicy turnusu śpiewali piosenki, biesiadowali oraz uczestniczyli w wieczorkach tanecznych.

Jak podkreślają uczestnicy: „Było pobożnie, ciekawie i wesoło…” Dziękujemy za możliwość wspólnego wypoczynku i do zobaczenia za rok!

 

Październik 2023

Misje Święte

W dniach od 8 do 15 października 2023 roku zostały przeprowadzone w naszej parafii Misje Święte. Nauki misyjne głosili ojcowie franciszkanie Cherubin Żyłka oraz Jozafat Gohly z prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu.

Misje Święte to dawna praktyka religijna Kościoła, a jednocześnie dłuższa forma rekolekcji. Odbywają się w każdej parafii zwyczajowo co dziesięć lat. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary poprzez słuchanie nauk, udział w codziennych nabożeństwach, w tym niezwykle wzruszających nabożeństwach wieczornych, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych czy ślubów małżeńskich, ale także przystępowanie do sakramentów: spowiedzi, Eucharystii czy sakramentu chorych.

W ramach tegorocznych ćwiczeń misyjnych nasi goście starali się pochylić nad tematem wiary, doświadczenia krzyża w życiu człowieka, roli Maryi, pamięci o zmarłych, ale również sakramentu pokuty czy Eucharystii. Podczas niedzielnego nabożeństwa na zakończenie misji uroczyście odnowiono przyrzeczenia chrzcielne oraz poświęcono krzyż misyjny.

Dziękujemy ojcom misjonarzom oraz wszystkim uczestniczącym w tegorocznych misjach świętych. /galeria zdjęć/

 

Listopad 2023

Odwiedziny misjonarzy

W niedzielę 5 listopada 2023 roku gościliśmy w naszej parafii ks. Piotra Kołcza, kapłana archidiecezji katowickiej, od ponad dwudziestu lat pracującego na misjach w Zambii. Ks. Piotr przyjął święcenia kapłańskie w 1992 roku wraz z naszym księdzem proboszczem. Pracował w parafii w Wodzisławiu Śląskim oraz Siemianowicach Bytkowie. W 2001 roku wyjechał na misje do Zambii. Od 2014 roku jest proboszczem nowo erygowanej parafii w miejscowości Likumbi, gdzie rozpoczął budowę nowego kościoła. Obecnie w swojej parafii rozpoczął budowę szkoły.

Z kolei w niedzielę 26 listopada 2023 roku odwiedził naszą parafię ks. Roman Woźnica, klaretyn pochodzący z Bytomia Suchej Góry, który przez dwadzieścia lat pracował na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Założył również zespół ewangelizacyjny Claret Gospel, z którym wiele razy gościł w naszej parafii. Obecnie ks. Roman posługuje w parafii w Paczynie, jest również założycielem fundacji „Zostaw ślad” wspierającej dzieła misyjne.

Obydwaj misjonarze opowiadali o pracy na misjach, ale również starali się budzić wrażliwość misyjną wśród naszych parafian. Dziękujemy za okazane wsparcie modlitewne i finansowe naszym gościom.

 

Grudzień 2023

Spotkanie opłatkowe kapłanów

Wieczorem w sobotę 23 grudnia 2023 roku na plebanii parafii św. Andrzeja Apostoła odbyło się spotkanie opłatkowe kapłanów dekanatu zabrzańskiego. W spotkaniu uczestniczył biskup ordynariusz Sławomir Oder oraz ponad trzydziestu kapłanów naszego dekanatu.

„Imieniem Boga jest Jego obecność” – takimi słowami powitania rozpoczął ks. dziekan Arkadiusz Kinel. Podkreślił jak ważna jest dla nas obecność księdza biskupa oraz jego wsparcie, którego doświadczamy. Kontynuując, życzył pasterzowi diecezji oraz wszystkim kapłanom nieustannego doświadczenia obecności Boga i Jego działania w życiu.

Ksiądz biskup składając życzenia podkreślił, że w takich momentach odkrywamy jak wiele nas łączy. Bóg nas kocha i jest naszą nadzieją.

W dalszej części był czas na tradycyjne łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, wspólną wieczerzę oraz kolędowanie. To pierwsza wizyta biskupa Sławomira na naszej plebanii. Dziękujemy za dar wyjątkowego spotkania! /galeria zdjęć/