„Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.” (Dz. 146)

Św. Faustyna

Potrzebujesz duchowego wsparcia? Chcesz byśmy pomodlili się razem?

Wyślij nam swoją intencję, w której będziemy się modlić.

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam!

 

Imię

Twoja intencja

 

Kategorie: Aktualności