Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam raz z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak”. Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyrażają rodzice.

Chrztu udzielamy w naszej parafii w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 1315 (w czasie wakacji o 1200).

Nauka przedchrzcielna ma miejsce w sobotę przed II niedzielą miesiąca o godzinie 16.00 w kościele.
Następnie istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice (z aktem urodzenia dziecka) w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowaną uroczystością.

W dniu Chrztu świętego należy się zgłosić do zakrystii 15 minut przed planowanym rozpoczęciem uroczystości i oddać brakujące dokumenty (zaświadczenia, kartki ze spowiedzi).

Rodzice chrzestni:

  1. Chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, jest bierzmowana i jest praktykującym katolikiem.
  2. Może być jeden chrzestny lub jedna chrzestna lub dwoje rodziców chrzestnych (matka i ojciec – nie może być dwóch matek lub dwóch ojców!)
  3. Chrzestny to osoba, która wraz z rodzicami przedstawia dziecko do chrztu, a później pomaga w jego chrześcijańskim wychowaniu. Ta pomoc winna mieć swój początek w przykładnym życiu chrzestnego. On sam zatem musi być człowiekiem wierzącym, który praktykuje swoją wiarę. Niestety, osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego nie mogą być uznane za praktykujące w pełnym tego słowa znaczeniu. Dopóki żyją w takim związku, nie mogą otrzymać rozgrzeszenia i nie mogą przystępować do Komunii. W takiej sytuacji nie mogą być też ojcem chrzestnym lub matką chrzestną.
  4. Dokumenty, które muszą dostarczyć chrzestni: potwierdzenie odbycia nauki przedchrzcielnej, karteczki ze spowiedzi oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki chrzestnej lub ojca chrzestnego.

Spowiedź:

  • na początku spowiedzi proszę zaznaczyć, że jest to spowiedź przedchrzcielna
  • rodzice dziecka, żyjący ze sobą bez ślubu kościelnego, nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, więc nie przystępują do spowiedzi świętej.