Parafialny Zespół Caritas (PZC) przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu został założony w 1992 roku. Przez 28 lat wspierał w różnoraki sposób wiele ubogich rodzin i osób samotnych. Zakres prac PZC obrazuje sprawozdanie z 2019 r. (poniżej).

Obecnie – w okresie pandemii, gdy nie ma zbiórek pieniężnych przed kościołem, ograniczyliśmy działalność głównie do dofinansowywania leków i dożywiania bezdomnych, w miarę środków otrzymywanych od sponsorów.

Dla osób, które chciałyby wesprzeć w tym trudnym okresie nasze działania, podajemy nasz nr konta:

38 1020 2401 0000 0702 0189 9376

Dziękujemy wszystkich ofiarodawcom za przekazywane nam dary pieniężne, dzięki którym możemy wspierać najbiedniejsze osoby w naszej parafii.

caritas

Sprawozdanie z pracy Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Andrzeja w Zabrzu za rok 2019

 

1. Stan osobowy

Zespół liczy 21 osób, w tym:
14 członków zwyczajnych
7 członków wspierających

Zespół Caritas reprezentują:
– Przewodniczący: ks. Proboszcz Arkadiusz Kinel
– Prezes: Łucja Kassner
– Skarbnik: Krystyna Malicka
– Sekretarz: Ewa Filipek

2. Źródła dochodów

 • comiesięczne zbiórki pieniężne
 • ofiary członków wspierających
 • ofiary pieniężne z Parafii oraz od sponsorów (okazjonalnie)
 • dary w naturze (żywność, odzież, meble, itp.)

3. Zakres świadczonej pomocy

Zespół regularnie wspierał 20 rodzin, w których jest 36 dzieci.
Łącznie udzielono pomocy około 380 osobom, w tym 64 osobom samotnym, 65 rodzinom, 100 dzieciom i 60 chorym.

4. Formy udzielanej pomocy

 • bony żywnościowe otrzymało około 115 osób
 • zakup leków dla 60 osób – 365 interwencji
 • pomoc finansowa w sytuacjach losowych dla 60 osób – 105 interwencji
 • dopłaty do energii elektrycznej dla 20 osób – 26 interwencji
 • zbiórka żywności przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia, która została przekazana 53 rodzinom i 40 osobom samotnym
 • paczki świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) dla 60 chorych
 • słodycze z okazji Św. Mikołaja dla 26 dzieci
 • prowadzenie cotygodniowych spotkań dla seniorów Parafii (udział w spotkaniach bierze każdorazowo 45-60 osób)
 • zbiórki pieniężne dla Kościoła na Wschodzie, Afryki, Kościoła w Potrzebie oraz na Świątynię Opatrzności Bożej
 • pośrednictwo w przekazywaniu używanych rzeczy: odzieży, mebli, wózków dziecięcych, sprzętu AGD, telewizorów, itp.

5. Inne działania

 • sprzedaż paschalików, zniczy, świec wigilijnych i opłatków
 • odwiedzanie chorych w domach, szpitalach oraz w domach opieki
 • całoroczna zbiórka odzieży i butów