Parafialny Zespół Caritas (PZC) przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu został założony w 1992 roku. Przez 28 lat wspierał w różnoraki sposób wiele ubogich rodzin i osób samotnych.

Zakres prac PZC obrazuje sprawozdanie z 2020 r. (poniżej).

Dla osób, które chciałyby wesprzeć w tym trudnym okresie nasze działania, podajemy nasz nr konta:

38 1020 2401 0000 0702 0189 9376

Dziękujemy wszystkich ofiarodawcom za przekazywane nam dary pieniężne, dzięki którym możemy wspierać najbiedniejsze osoby w naszej parafii.

caritas

 

Sprawozdanie z pracy Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Andrzeja w Zabrzu za rok 2021

 

1. Stan osobowy

Zespół liczy 21 osób, w tym:

 • 14 członków zwyczajnych
 • 7 członków wspierających

Zespół Caritas reprezentują:

 • Przewodniczący: ks. Proboszcz Arkadiusz Kinel
 • Prezes: Łucja Kassner
 • Skarbnik: Krystyna Malicka
 • Sekretarz: Ewa Filipek

2. Źródła dochodów

 • comiesięczne zbiórki pieniężne
 • ofiary członków wspierających
 • ofiary pieniężne z Parafii oraz okazjonalne od sponsorów
 • dary w naturze: żywność, odzież, meble, itp.

3. Zakres świadczonej pomocy

W 2021 roku prowadziliśmy naszą działalność w zakresie:

 • wydawania bonów żywnościowych 18 rodzinom i 7 osobom samotnym; łącznie 220 interwencji
 • dofinansowania leków 57 osobom, w większości wielokrotnie; łącznie 280 interwencji
 • udzielania zapomóg losowych 51 osobom; łącznie 74 interwencje
 • dofinansowania zakupu opału 5 gospodarstwom domowym; łącznie 7 interwencji
 • dofinansowania czynszu, energii elektrycznej i gazu 6 gospodarstwom domowym; łącznie 17 interwencji
 • dofinansowania wyjazdu dzieci i młodzieży na oazy letnie; łącznie 3 wyjazdy, 30 osób
 • odwiedzin chorych w ich domach; łącznie ok. 250 wizyt u 24 osób
 • przekazania paczek świątecznych przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą:
  – ubogim: 57 rodzinom i 60 osobom samotnym
  – 50 chorym
 • pośredniczenia w przekazywaniu ubogim: odzieży, butów, mebli, sprzętu AGD
 • pośredniczenia w przekazywaniu niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego oraz wózków inwalidzkich.

Ponadto codziennie były wydawane na probostwie kanapki dla ok. 20 bezdomnych.

4. Inne działania

Przeprowadzono zbiórki pieniężne dla Kościoła na Wschodzie, na misje, dla Kościoła w Potrzebie, na Świątynię Opatrzności Bożej, dla migrantów i powodzian.

Ogółem udzieliliśmy pomocy ok. 340 osobom, w tym: 57 rodzinom, 50 dzieciom, 80 osobom samotnym, 50 chorym.