Parafialny Zespół Caritas (PZC) przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu został założony w 1992 roku. Przez 30 lat wspierał w różnoraki sposób wiele ubogich rodzin i osób samotnych.

Zakres prac PZC obrazuje sprawozdanie z 2022 r. (poniżej).

Dla osób, które chciałyby wesprzeć w tym trudnym okresie nasze działania, podajemy nasz nr konta:

38 1020 2401 0000 0702 0189 9376

Dziękujemy wszystkich ofiarodawcom za przekazywane nam dary pieniężne, dzięki którym możemy wspierać najbiedniejsze osoby w naszej parafii.

caritas

 

Sprawozdanie z pracy Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Andrzeja w Zabrzu za rok 2022

 

1. Stan osobowy

Zespół liczy 19 osób, w tym:

 • 13 członków zwyczajnych
 • 6 członków wspierających

Zespół Caritas reprezentują:

 • Przewodniczący: ks. Proboszcz Arkadiusz Kinel
 • Prezes: Łucja Kassner
 • Skarbnik: Krystyna Malicka
 • Sekretarz: Ewa Filipek

2. Źródła dochodów

 • comiesięczne zbiórki pieniężne
 • ofiary członków wspierających
 • ofiary pieniężne z Parafii oraz okazjonalne od sponsorów
 • dary w naturze: żywność, odzież, meble, itp.

3. Zakres świadczonej pomocy

W 2022 roku prowadziliśmy działalność w następującym zakresie:

 • wydawania bonów żywnościowych 16 rodzinom i 6 osobom samotnym; łącznie 220 interwencji
 • dofinansowania leków 55 osobom, w większości wielokrotnie; łącznie 283 interwencje
 • udzielania zapomóg losowych 50 osobom; łącznie 85 interwencji
 • dofinansowania do zakupu opału 2 gospodarstwom domowym; łącznie 4 interwencje
 • dofinansowania do czynszu, energii elektrycznej i gazu 4 gospodarstwom domowym; łącznie 14 interwencji
 • dofinansowania do wyjazdu dzieci i młodzieży na zimowisko oraz oaz letnich; łącznie 3 wyjazdy, 14 osób
 • odwiedzin chorych w ich domach; łącznie ok. 245 wizyt u 14 osób, 3 wizyty w szpitalu u 1 osoby
 • przekazania paczek świątecznych przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą:
  – ubogim: 50 rodzinom i 35 osobom samotnym
  – 40 chorym
 • pośredniczenia w przekazywaniu ubogim odzieży, butów, mebli, sprzętu AGD
 • pośredniczenia w przekazywaniu niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego oraz wózków inwalidzkich
 • pomocy finansowej dla głodujących dzieci w Senegalu
 • codziennie były wydawane na probostwie kanapki dla ok. 20 bezdomnych
 • po wybuchu wojny na Ukrainie wsparliśmy finansowo 2 misjonarzy pracujących na Ukrainie. Ponadto wsparliśmy finansowo kilkukrotnie 70 uchodźców wojennych, którzy zamieszkali w byłym domu dziecka na terenie naszej parafii. Zorganizowaliśmy dla nich 2 zbiórki żywności przed świętami oraz pomogliśmy im w zorganizowaniu życia i mieszkania w pierwszych tygodniach wojny.

4. Inne działania

Przeprowadzono zbiórki pieniężne dla Kościoła na Wschodzie, dla Kościoła w Potrzebie oraz na Świątynię Opatrzności Bożej.

Ogółem udzieliliśmy pomocy ok. 360 osobom, w tym: 250 ubogim, 55 dzieciom, 50 osobom samotnym, 40 chorym i 70 uchodźcom z Ukrainy.