Eucharystia (gr. eucharistia – dziękczynienie) jest mistycznym centrum wszystkich sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, ponieważ historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Zatem celebracja Eucharystii stanowi „źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego” (Sobór Watykański II, Lumen Gentium 11). Ku niej wszystko zmierza, ponad nią nie ma nic wyżej, po co jeszcze można by sięgnąć. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew. Nie wymyśliliśmy tego rytuału. Sam Jezus sprawował z uczniami Ostatnią Wieczerzę i uprzedził w niej swoją śmierć. Dał się swoim uczniom w znaku chleba i wina i polecił im odtąd i po Jego odejściu celebrować Eucharystię. „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1Kor 11,24).

„Obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej” to nieodpowiednie określenie dla prawdziwego chrześcijanina. To tak jakby istniał „obowiązek całowania się” dla zakochanych. Nikt nie może mieć żywej relacji z Chrystusem, gdy nie pragnie iść tam, gdzie Jezus nas oczekuje. Stąd od wieków Msza Święta jest dla chrześcijanina „sercem niedzieli” i najważniejszym spotkaniem tygodnia.

 

Msze święte sprawowane w naszym parafialnym kościele-Wieczerniku:

niedziele i święta – godzina 7:00, 9:00 (z udziałem dzieci), 10:30, 12:00, 13:15 (za wyjątkiem wakacji) i 18:00

* dni powszednie – godzina 6:30 (za wyjątkiem wakacji), 7:30 i 18:00 (w czwartki Msza szkolna o godzinie 17:00).

Przygotowanie dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, którym zajmuje się Ksiądz Proboszcz, ma miejsce w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Obejmuje ono:

  • katechezy dla dzieci w III czwartek miesiąca o godzinie 18:00 w kościele
  • katechezy dla rodziców w poniedziałek po III czwartku miesiąca o godzinie 18:30 w kościele.

Od roku 2015 w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej będzie miała miejsce zawsze dnia 3 maja na Mszy o godzinie 10:30.