Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby „nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem” (Mt 19,6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, którym jest niczym innym jak obfitością miłości.

Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które zostaje przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy on parę aż do śmierci jednego z małżonków.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1)        dobrowolna zgoda na jego zawarcie

2)        zgoda na związek wyłącznie z tą osobą na całe życie

3)        otwartość na dzieci.

Sprawą najistotniejszą jest jednak świadomość chrześcijańskich małżonków: jesteśmy żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła.

 

 

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem.

Należy dostarczyć:

  • świadectwo chrztu świętego najnowszej daty (3 miesiące od daty wystawienia) – zawiera ono informację o stanie wolnym; fakt zawarcia sakramentu małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w księgach metrykalnych
  • świadectwo katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej; kandydaci, którzy nie posiadają wymaganego świadectwa, zobowiązani są do uczestniczenie w spotkaniach w ramach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • w przypadku zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego – zaświadczenie z USC (jeśli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, należy okazać stosowny dokument)
  • osoby będące wdowami lub wdowcami dodatkowo dostarczają świadectwo śmieci małżonka
  • trzeba wysłuchać cyklu nauk przedślubnych (odbywają się w parafii św. Anny w Zabrzu w każdą niedzielę o godzinie 17:00)
  • należy uczestniczyć w katechezie przedślubnej odbywającej się w naszej parafii w każdą I niedzielę miesiąca o godzinie 19:00 (po wieczornej Mszy).

Małżeństwo zawierane jest w czasie lub poza Mszą świętą. Termin oraz wszelkie formalności (np. wystrój kościoła) ustala się w kancelarii parafialnej.