Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Siostry Boromeuszki
ul. Wolności 198 , 41-800 Zabrze tel. 32 271 43 29, zabrze@boromeuszki.pl

Klasztor

Działalność Sióstr św. Karola Boromeusza w Zabrzu datuje się od 1887 r. Siostry objęły opiekę nad chorymi i biednymi całego miasta, zorganizowały i prowadziły przedszkole oraz kursy robót ręcznych dla dziewcząt. Od 1893 r. dom został specjalnie przeznaczony na „Dom Dziecka” i działalność ta trwa do dziś. Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dzieci prowadzony przez Siostry jest placówką niepubliczną opieki całkowitej, gdzie siostry realizują zadania: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Dom Sióstr w Zabrzu mieści się w centrum miasta, przy parafii św. Andrzeja, w której Siostry także pomagają, troszcząc się o piękno kościoła.


„Jeśli jednej ranie ulgą posłużę, jednego małego ptaka z powrotem do gniazda włożę, nie będę żyć na próżno”. (Emily Dickinson)

Jezus patrzy i na Ciebie oczami wylęknionego pisklęcia, które wypadło z gniazda. Czy pomożesz Mu odnaleźć jego dom i na powrót przywrócić mu szczęście, pokój i świat… Żeby nie żyć na próżno.


Z serca dziękujemy wszystkim naszym Dobroczyńcom, którzy przekazali swój dar serca na wsparcie Ośrodka, a zwłaszcza na remont i przebudowę. Naszą szczerą wdzięczność wyrażamy przede wszystkim poprzez modlitwę.


Tu można pobrać druk wpłaty bankowej w formacie .doc

Drukuj stronę Drukuj stronę