Klasztor

Działalność Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Zabrzu datuje się od 1887 roku. Siostry objęły opiekę nad chorymi i biednymi całego miasta, zorganizowały i prowadziły przedszkole oraz kursy robót ręcznych dla dziewcząt. Od 1893 roku dom został przeznaczony na „Dom Dziecka”.

Po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku siostry przyjęły pod swój dach blisko 70-ciu uchodźców wojennych.

Niestety, ze względu na ciągle spadającą liczbę powołań zakonnych, a tym samym problemy związane z utrzymaniem tak wielkiego domu, siostry zostały zmuszone do zamknięcia placówki i 26 lutego 2023 roku opuściły Zabrze.

W imieniu wspólnoty parafialnej dziękujemy za tych 136 lat obecności, posługi oraz zaangażowania na rzecz potrzebujących naszego miasta.

Staraniem proboszcza oraz zarządcy cmentarza został ufundowany specjalny nagrobek upamiętniający wszystkie siostry pochowane na cmentarzu parafialnym. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

siostry nagrobek