Styczeń 2022

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Universe

W niedzielę 2 stycznia 2022 roku licznie zebrana w kościele św. Andrzeja publiczność wysłuchała koncertu kolęd w wykonaniu znanego i bardzo lubianego zespołu „Universe”.

Zespół został założony w 1983 roku przez Mirosława Bregułę oraz Henryka Czicha. Od wielu lat koncertuje w kraju i za granicą. Po śmierci Mirosława Breguły w 2007 roku, nowym liderem zespołu został jego współzałożyciel Henryk Czich.

W niedzielne popołudnie mogliśmy wysłuchać najbardziej znanych kolęd w wykonaniu zespołu: „Maleńki Jezu”, „Gdy zapada grudniowa noc”, „Gwiazdo z Betlejem” oraz znanych przebojów, w tym chyba najbardziej znany „W taką ciszę”. Na zakończenie publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. /galeria zdjęć/

 

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Resonans con tutti

W niedzielę 16 stycznia 2022 roku odbył się w naszym kościele koncert kolęd w wykonaniu zabrzańskiego chóru „Resonans con tutti”.

Ten znany, prezentujący niezmiennie bardzo wysoki poziom artystyczny chór istnieje od ponad 50 lat. Został założony w 1970 roku przez państwa Marię i Norberta Kroczków. Po śmierci pana Norberta kierownictwo nad zespołem objęła jego żona Maria Kroczek, natomiast dyrygentem został Waldemar Gałązka, dotychczasowy asystent p. Kroczka.

Licznie przybyła publiczność mogła wysłuchać w wykonaniu chóru przepięknych kolęd. Jeszcze raz dziękujemy za niezwykły koncert. /galeria zdjęć/

 

Luty 2022

Pomoc dla Ukrainy

W czwartek 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. W związku z bombardowaniem tamtejszych miast i miejscowości, także do Zabrza coraz szerszym strumieniem zaczęła docierać fala uchodźców z zaatakowanego kraju.

W związku z tym ks. Piotr Dyduch, nasz wikariusz, a jednocześnie moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie zaproponował, by oazowicze oraz wszystkie osoby chętne pomogły zaadaptować dom sióstr boromeuszek na miejsce pobytu dla osób chroniących się u nas przed wojną. Na apel z ambony oraz w mediach społecznościowych odpowiedzieli nie tylko parafianie, ale także osoby i firmy spoza Zabrza. Jak często podkreślają „Dramat tych ludzi rozgrywający się na naszych oczach, przeżywamy wszyscy, dlatego staramy się pomóc.” Łącznie w domu przygotowano 70 miejsc.

Dziękujemy wszystkich zaangażowanym, szczególnie ks. Piotrowi Dyduchowi, siostrze Oliwii Sękalskiej, Agnieszce Sobisz i Dominice Masze, jak również wszystkim, którzy przychodzą pomagać oraz wspierają inicjatywę finansowo.

 

Marzec 2022

Sakrament bierzmowania

W czwartek – 10 marca 2022 roku biskup Andrzej Iwanecki udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

Podczas uroczystej Mszy świętej, wraz z osobami dorosłymi sakrament przyjęło 65 osób. W kazaniu ks. biskup nawiązując do trwającej agresji rosyjskich wojsk na Ukrainę oraz pomocy okazywanej uchodźcom wskazał jak ważne jest przyjęcie darów Ducha Świętego. To one uzdalniają do otwarcia się na działanie łaski Bożej, ale także podjęcia odpowiedzialności i okazywania pomocy potrzebującym.

Dziękujemy ks. Piotrowi Dyduchowi, siostrze Oliwii oraz animatorom, którzy podjęli się trudu prowadzenia w grupach spotkań formacyjnych. W czwartek 17 marca została odprawiona Msza święta dziękczynna za sakrament bierzmowania.

 

Koncerty pasyjne

W sobotę 26 marca 2022 roku odbył się w naszym kościele niezwykły koncert. Podczas wieczornej Mszy świętej naszemu modlitewnemu skupieniu towarzyszyły fragmenty „Małej Mszy Uroczystej” Gioacchino Rossiniego w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej Katowicach, Chóru Politechniki Śląskiej, Chóru Mieszanego „Klaster” z Zabrza oraz zaproszonych solistów. W szczególny klimat wieczoru wprowadził ks. Paweł Sobierajski. /galeria zdjęć/

Dwa tygodnie potniej w sobotę 9 kwietnia 2002 roku po Mszy wieczornej mogliśmy wysłuchać koncertu pasyjnego w wykonaniu zabrzańskiego chóru młodzieżowego „Resonans con tutti” pod dyrekcją państwa Arleny Różyckiej-Gałązki oraz Waldemara Gałązki.

Tegorocznym koncertom pasyjnym towarzyszył szczególny kontekst: nie tylko okres Wielkiego Postu oraz przygotowanie do wydarzeń Wielkiego Tygodnia, ale także dramat związany z konfliktem wojennym na Ukrainie.

 

Kwiecień 2022

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 3 do 6 kwietnia 2022 roku uczestniczyliśmy w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Kazimierz Tomasiak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach.

W swoich naukach ks. Kazimierz dzieląc się doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi mówił o cierpieniu. Czasem bardzo trudno je przyjąć, jednakże złączone z Krzyżem Chrystusa może stać się źródłem uświęcenia.

Dziękujemy ks. Kazimierzowi za obecność, dar sprawowanej Eucharystii oraz moc głoszonego słowa.

 

Droga Krzyżowa ulicami miasta

W piątek 8 kwietnia 2022 roku w godzinach wieczornych odbyła się tradycyjna droga krzyżowa ulicami naszego miasta. Poszczególne grupy parafialne wyruszyły z kościoła św. Andrzeja, św. Kamila oraz św. Józefa, by spotkać się w kościele św. Anny.

Tematem tegorocznych rozważań była męka Chrystusa przeżywana w kontekście tragicznych wydarzeń na Ukrainie. „Ojcze Niebieski, pozwól, że w naszych rozważaniach będziemy ślady męki odkrywać w męce Narodu Ukraińskiego, tak bardzo doświadczonego cierpieniem wojny. Pragniemy prosić, byś spojrzał na ten Naród i wybawił go przez bolesną Mękę Chrystusa. Twój Syn cierpiał i umarł także za Ukrainę. Obroń ją przed niezasłużonym cierpieniem, przed zakusami wroga, aby ją zniszczyć, udziel jej łaski pokoju…” – to słowa, które towarzyszyły nam podczas nabożeństwa.

Na zakończenie wspólnej modlitwy w kościele św. Anny kazanie wygłosił ks. Robert Maszczyk, proboszcz parafii Krzyża św. na Janku. /galeria zdjęć/