Styczeń 2022

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Universe

W niedzielę 2 stycznia 2022 roku licznie zebrana w kościele św. Andrzeja publiczność wysłuchała koncertu kolęd w wykonaniu znanego i bardzo lubianego zespołu „Universe”.

Zespół został założony w 1983 roku przez Mirosława Bregułę oraz Henryka Czicha. Od wielu lat koncertuje w kraju i za granicą. Po śmierci Mirosława Breguły w 2007 roku, nowym liderem zespołu został jego współzałożyciel Henryk Czich.

W niedzielne popołudnie mogliśmy wysłuchać najbardziej znanych kolęd w wykonaniu zespołu: „Maleńki Jezu”, „Gdy zapada grudniowa noc”, „Gwiazdo z Betlejem” oraz znanych przebojów, w tym chyba najbardziej znany „W taką ciszę”. Na zakończenie publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. /galeria zdjęć/

 

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Resonans con tutti

W niedzielę 16 stycznia 2022 roku odbył się w naszym kościele koncert kolęd w wykonaniu zabrzańskiego chóru „Resonans con tutti”.

Ten znany, prezentujący niezmiennie bardzo wysoki poziom artystyczny chór istnieje od ponad 50 lat. Został założony w 1970 roku przez państwa Marię i Norberta Kroczków. Po śmierci pana Norberta kierownictwo nad zespołem objęła jego żona Maria Kroczek, natomiast dyrygentem został Waldemar Gałązka, dotychczasowy asystent p. Kroczka.

Licznie przybyła publiczność mogła wysłuchać w wykonaniu chóru przepięknych kolęd. Jeszcze raz dziękujemy za niezwykły koncert. /galeria zdjęć/

 

Luty 2022

Pomoc dla Ukrainy

W czwartek 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. W związku z bombardowaniem tamtejszych miast i miejscowości, także do Zabrza coraz szerszym strumieniem zaczęła docierać fala uchodźców z zaatakowanego kraju.

W związku z tym ks. Piotr Dyduch, nasz wikariusz, a jednocześnie moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie zaproponował, by oazowicze oraz wszystkie osoby chętne pomogły zaadaptować dom sióstr boromeuszek na miejsce pobytu dla osób chroniących się u nas przed wojną. Na apel z ambony oraz w mediach społecznościowych odpowiedzieli nie tylko parafianie, ale także osoby i firmy spoza Zabrza. Jak często podkreślają „Dramat tych ludzi rozgrywający się na naszych oczach, przeżywamy wszyscy, dlatego staramy się pomóc.” Łącznie w domu przygotowano 70 miejsc.

Dziękujemy wszystkich zaangażowanym, szczególnie ks. Piotrowi Dyduchowi, siostrze Oliwii Sękalskiej, Agnieszce Sobisz i Dominice Masze, jak również wszystkim, którzy przychodzą pomagać oraz wspierają inicjatywę finansowo.

 

Marzec 2022

Sakrament bierzmowania

W czwartek – 10 marca 2022 roku biskup Andrzej Iwanecki udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

Podczas uroczystej Mszy świętej, wraz z osobami dorosłymi sakrament przyjęło 65 osób. W kazaniu ks. biskup nawiązując do trwającej agresji rosyjskich wojsk na Ukrainę oraz pomocy okazywanej uchodźcom wskazał jak ważne jest przyjęcie darów Ducha Świętego. To one uzdalniają do otwarcia się na działanie łaski Bożej, ale także podjęcia odpowiedzialności i okazywania pomocy potrzebującym.

Dziękujemy ks. Piotrowi Dyduchowi, siostrze Oliwii oraz animatorom, którzy podjęli się trudu prowadzenia w grupach spotkań formacyjnych. W czwartek 17 marca została odprawiona Msza święta dziękczynna za sakrament bierzmowania.

 

Koncerty pasyjne

W sobotę 26 marca 2022 roku odbył się w naszym kościele niezwykły koncert. Podczas wieczornej Mszy świętej naszemu modlitewnemu skupieniu towarzyszyły fragmenty „Małej Mszy Uroczystej” Gioacchino Rossiniego w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej Katowicach, Chóru Politechniki Śląskiej, Chóru Mieszanego „Klaster” z Zabrza oraz zaproszonych solistów. W szczególny klimat wieczoru wprowadził ks. Paweł Sobierajski. /galeria zdjęć/

Dwa tygodnie potniej w sobotę 9 kwietnia 2002 roku po Mszy wieczornej mogliśmy wysłuchać koncertu pasyjnego w wykonaniu zabrzańskiego chóru młodzieżowego „Resonans con tutti” pod dyrekcją państwa Arleny Różyckiej-Gałązki oraz Waldemara Gałązki.

Tegorocznym koncertom pasyjnym towarzyszył szczególny kontekst: nie tylko okres Wielkiego Postu oraz przygotowanie do wydarzeń Wielkiego Tygodnia, ale także dramat związany z konfliktem wojennym na Ukrainie.

 

Kwiecień 2022

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 3 do 6 kwietnia 2022 roku uczestniczyliśmy w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Kazimierz Tomasiak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach.

W swoich naukach ks. Kazimierz dzieląc się doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi mówił o cierpieniu. Czasem bardzo trudno je przyjąć, jednakże złączone z Krzyżem Chrystusa może stać się źródłem uświęcenia.

Dziękujemy ks. Kazimierzowi za obecność, dar sprawowanej Eucharystii oraz moc głoszonego słowa.

 

Droga Krzyżowa ulicami miasta

W piątek 8 kwietnia 2022 roku w godzinach wieczornych odbyła się tradycyjna droga krzyżowa ulicami naszego miasta. Poszczególne grupy parafialne wyruszyły z kościoła św. Andrzeja, św. Kamila oraz św. Józefa, by spotkać się w kościele św. Anny.

Tematem tegorocznych rozważań była męka Chrystusa przeżywana w kontekście tragicznych wydarzeń na Ukrainie. „Ojcze Niebieski, pozwól, że w naszych rozważaniach będziemy ślady męki odkrywać w męce Narodu Ukraińskiego, tak bardzo doświadczonego cierpieniem wojny. Pragniemy prosić, byś spojrzał na ten Naród i wybawił go przez bolesną Mękę Chrystusa. Twój Syn cierpiał i umarł także za Ukrainę. Obroń ją przed niezasłużonym cierpieniem, przed zakusami wroga, aby ją zniszczyć, udziel jej łaski pokoju…” – to słowa, które towarzyszyły nam podczas nabożeństwa.

Na zakończenie wspólnej modlitwy w kościele św. Anny kazanie wygłosił ks. Robert Maszczyk, proboszcz parafii Krzyża św. na Janku. /galeria zdjęć/

 

Maj 2022

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej

We wtorek – 3 maja 2022 roku odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Dzieci przystąpiły do Komunii w dwóch grupach: podczas Mszy o godzinie 10.30 pierwsza grupa (49 dzieci) oraz o godzinie 12.00 druga grupa (34 osoby). Łącznie do Stołu Pańskiego przystąpiły 83 osoby.

W kazaniu ks. proboszcz, nawiązując do „Opowiadania o sprzedawcy krawatów na pustyni” przypomniał jak ważne jest przyjmowanie Chrystusa do serca i przyjaźń z Nim w kontekście obiecanej nam nagrody wiecznej. Podkreślił, że Komunia święta jest tym prezentem, którego wartość w sposób pełny docenimy dopiero po naszej śmierci.

Po południu odprawiono w kościele nabożeństwo majowe, podczas którego dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki, wykonano również pamiątkowe zdjęcia.

 

Czerwiec 2022

Święcenia kapłańskie ojca Czesława Sikory

W sobotę 11 czerwca 2022 roku w bazylice ojców franciszkanów w Katowicach Panewnikach święcenia kapłańskie z rąk ks. abp Wiktora Skworca przyjął nasz parafianin brat Czesław Marcin Sikora OFM.

Podczas Mszy świętej, ks. arcybiskup nawiązując do przypadającego w tym dniu wspomnienia św. Barnaby przypomniał, że nowo wyświęconych czekają również wyprawy misyjne „Jako uczniowie Chrystusa zostaniecie posłani, by dar zbawienia zanieść braciom i siostrom. Czynić to będziecie przez głoszenie słowa i nade wszystko przez posługę sakramentów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”

Nazajutrz, w niedzielę 12 czerwca 2022 roku w naszym kościele ojciec Czesław odprawił Mszę świętą prymicyjną. Uczestniczyli w niej między innymi o. Witosław Sztyk – prowincjał z Panewnik, o. Friedrich Wenigwieser – prowincjał z Austrii, zaproszeni współbracia, kapłani oraz zaproszeni goście.

Po uroczystościach ojciec Czesław wraca do Austrii, by tam pełnić posługę wśród wiernych. Życzymy mu obfitości Bożych łask w realizacji powołania kapłańskiego i zakonnego.

 

Pielgrzymka do Wambierzyc i Kotliny Kłodzkiej

W dniach od 17 do 19 czerwca 2022 roku 50-cioosobowa grupa parafian wraz z ks. Piotrem Góreckim udała się na pielgrzymkę do Wambierzyc i innych miejsc położonych w Kotlinie Kłodzkiej.

Gościny udzieliły nam siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, prowadzące dom gościnny w Dusznikach Zdroju. Ponieważ tydzień wcześniej siostry uczestniczyły w uroczystościach beatyfikacyjnych sióstr elżbietanek – męczenniczek II wojny światowej, odwiedziny stały się okazją do podzielenia się z pielgrzymami świadectwem o s. Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszkach.

Większość zamordowanych wówczas sióstr elżbietanek zginęła w obronie czystości własnej lub innych, pełniąc posługę miłosierdzia wobec bliźnich. Niektóre zmarły na skutek doznanych udręczeń i wycieńczenia. W atmosferze ogólnego terroru i zastraszenia, siostry przeszły swoistą „Drogę Krzyżową” naśladując cierpiącego Chrystusa. Elżbietańskie męczennice były zwyczajnymi siostrami, radośnie przeżywającymi swoje powołanie, służąc ofiarnie ludziom w prostym codziennym poświęceniu. Wspólne Msze święte i nabożeństwa pozwoliły nam jeszcze lepiej zrozumieć na czym polega posługa miłości radosnej służby.

Na trasie naszego pielgrzymowania nie zabrakło kaplicy czaszek i kościoła św. Bartłomieja w Czermnej, bazyliki świętych Jakuba i Agnieszki w Nysie, kościoła św. Jana Ewangelisty w Paczkowie, a także słynnych sanatoriów: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój.

Pielgrzymi zaproponowali, by w przyszłym roku udać się do Warszawy, a także do grobów warszawskich świętych i błogosławionych, w tym bł. Stefana Wyszyńskiego.

 

Sierpień 2022

Nowy wikariusz w parafii

W niedzielę 28 sierpnia 2022 roku posługę w naszej parafii rozpoczął nowy wikariusz ks. Krzysztof Czerner.

Ks. Krzysztof urodził się 26 października 1996 roku w Pyskowicach. Pochodzi z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach i jest tegorocznym neoprezbiterem. Ma dwie siostry. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. Należał do wspólnoty ministrantów i Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Ks. Krzysztof zastąpił ks. Piotra Dyducha, który po sześciu latach pracy w naszej parafii został skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy. Dziękujemy ks. Piotrowi za jego wielką dobroć, zaangażowanie oraz świadectwo życia kapłańskiego. Życzymy zarówno ks. Piotrowi jak i ks. Krzysztofowi Bożego błogosławieństwa w pełnieniu posługi kapłańskiej.

 

Wrzesień 2022

Seniorzy w Głuchołazach i na Jasnej Górze

W dniach od 4 do 17 września 2022 roku seniorzy z naszej parafii wypoczywali na turnusie wypoczynkowo – rehabilitacyjnym w Głuchołazach. Nasz pobyt był w tym roku rekordowy pod względem frekwencji, ponieważ w dwutygodniowym pobycie uczestniczyło 89 osób, a kolejne dziesięć przebywało na turnusach tygodniowych. Udało się także niektórym osobom zaproponować pobyt po niższej cenie w zamian za opiekę nad najstarszymi, bardziej schorowanymi uczestnikami.

Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych, warsztatów manualnych i wypoczynku, nie zapominaliśmy także o modlitwie, uczestnicząc jak co roku w codziennej Eucharystii oraz organizowanych nabożeństwach. W tym roku tematem rozważań była postać bł. Marii Luizy Merkert, której 150. rocznicę narodzin dla nieba w tym roku świętujemy.

Z tej okazji zwiedziliśmy Nysę i Dom Generalny sióstr elżbietanek. Byliśmy również we Wrocławiu, gdzie znajduje się Dom Prowincjalny. We Wrocławiu dodatkowo uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej, sprawowanej przez abpa Józefa Kupnego z okazji 25. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Sobieskiej przez papieża Jana Pawła II. To właśnie nasz Rodak nadał Maryi dodatkowy tytuł Matki Adorującej. Był to również czas, kiedy mogliśmy dziękować za dar 100-lecia naszego miasta Zabrza oraz parafii św. Andrzeja, którą utworzył biskup wrocławski Przecław z Pogorzeli, przy którego grobie mogliśmy się pomodlić.

Nie zabrakło także wyjazdu do Czech i nawiedzenia sanktuarium maryjnego w Zlatych Horach, gdzie również uczestniczyliśmy we Mszy świętej oraz okolicznościowym nabożeństwie.

Tydzień po powrocie grupa seniorów oraz członkowie Bractwa Najświętszego Sakramentu naszej diecezji z parafii gliwickich i zabrzańskich udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Przed Cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej sprawowaliśmy Eucharystię, uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a następnie zwiedziliśmy najważniejsze miejsca związane z sanktuarium. Pielgrzymka odbyła się w ramach organizowanego przez duszpasterstwo mężczyzn tzw. Męskiego Oblężenia Jasnej Góry.

 

Dni skupienia w Krzeszowicach

W dniach od 26 do 30 września 2022 roku grupa blisko 40 osób uczestniczyła w parafialnych dniach skupienia zorganizowanych w domu rekolekcyjnym ojców misjonarzy w Krzeszowicach. W ćwiczeniach rekolekcyjnych, którym przewodniczył ks. proboszcz Arkadiusz Kinel, uczestniczyli parafianie z Zabrza, ale także Tarnowskich Gór, Bytomia – Suchej Góry, Rudy Śląskiej czy nawet Lublina.

Tego typu wyjazdy odbywają się od blisko trzydziestu lat. Najpierw przez wiele lat gościliśmy w domu rekolekcyjnym w Brennej, a obecnie w Krzeszowicach. Tegoroczny wyjazd miał odbyć się w maju, jednakże ze względu na chorobę ks. proboszcza został przeniesiony na termin wrześniowy.

Program pobytu wypełniała codzienna Eucharystia, odprawiane wspólnie nabożeństwa, głoszone konferencje, czy spotkania o charakterze kulturalnym, jak chociażby koncert Artura Thomasa na fletni Pana.

Podczas obecnego wyjazdu próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: jaki jest cel życia każdego człowieka? Co w życiu tak naprawdę jest ważne? Zastanawialiśmy się również jak obecnemu światu pokazać, że Bóg jest sensem naszego życia? Jak przekonać obecnego człowieka, że warto szukać oparcia w Bogu?

 

Październik 2022

Jubileusz 100. rocznicy nadania praw miejskich Zabrzu

W niedzielę 2 października 2022 roku została odprawiona w naszym kościele uroczysta Msza święta w intencji Zabrza i jego mieszkańców z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich.

Mszy świętej, przy licznym udziale duchowieństwa, przewodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, natomiast kazanie wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec. Ponadto w Mszy uczestniczył biskup diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko – augsburskiego Marian Niemiec, przedstawiciele władz miasta na czele z panią prezydent Małgorzatą Mańką – Szulik, przedstawiciele parlamentu, delegacje miast partnerskich oraz licznie zebrani mieszkańcy.

W kazaniu biskup gliwicki przypomniał, jak na przestrzeni wieków kształtowały się struktury prowadzące do budowania społeczności w ramach tworzonych miast. Na zakończenie modlitwy delegacja władz miasta przekazała parafii św. Andrzeja okolicznościową świecę oraz tablicę pamiątkową przypominającą o tym rocznicowym wydarzeniu.

Na zakończenie arcybiskup Wiktor Skworc podziękował za pokolenia tych, którzy tworzyli i tworzą tę społeczność. Jak podkreślił „Bardzo dziękuję za wspólnotową troskę o dobro mieszkańców Zabrza wyrażaną poprzez samorząd, ale też parafie. Tak by służyły konkretnemu człowiekowi.”

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali oraz uczestniczyli w tej podniosłej uroczystości. /galeria zdjęć/

 

Listopad 2022

Uroczystość odpustowa

W niedzielę 27 listopada 2022 roku obchodziliśmy doroczną uroczystość odpustową ku czci naszego patrona św. Andrzeja Apostoła. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. Robert Maszczyk – nasz były wikariusz, a obecnie proboszcz parafii Krzyża św. w Zabrzu.

Ks. Robert w latach 2005 – 2010 był wikarym w naszej parafii i dał się poznać jako gorliwy kapłan, ceniony kaznodzieja, ale przede wszystkim dobry i niezwykle serdeczny duszpasterz.

W kazaniu odpustowym ks. Robert nawiązując do uroczystości odpustowej, użył pięknego porównania parafii, ale także całej wspólnoty Kościoła do matki. Możemy mieć pretensje, czasem nawet się wstydzić, ale zawsze jest to nasza matka, którą kochamy, do której możemy się zwrócić i szukać oparcia.

W uroczystościach odpustowych uczestniczyło ponad 40 kapłanów. Po południu odprawiliśmy nieszpory odpustowe.

 

Grudzień 2022

Odwiedziny kapłanów z Ukrainy

W grudniu i styczniu gościliśmy w naszej parafii kapłanów posługujących na ogarniętej wojną Ukrainie.

W niedzielę 4 grudnia 2022 roku odwiedził nas ks. Alojzy Malcherczyk, sercanin posługujący w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Irpieniu. To 60 – tysięczne miasto będące sypialnią Kijowa. Przed wojną zakończono budowę kościoła dla 150 – osobowej grupy parafian, bo tylu rzymskich katolików mieszka w tym ukraińskim miejcie. Większość ma pochodzenie polskie. Irpień nie przeżył takiej masakry jak Bucza czy Borodzianka, jednak ludzie wciąż obawiają się tam wracać. Dziękujemy naszym parafianom za okazane wsparcie.

Z kolei 1 stycznia 2023 roku gościliśmy ks. Jacka Kocura, kapłana archidiecezji katowickiej, który od blisko dwudziestu lat pełni posługę duszpasterską we Lwowie na osiedlu Sichów.

W latach 80-tych wybudowano tam ogromne osiedle. W związku z tym pojawiła się konieczność utworzenia parafii oraz wybudowania kościoła. Budowa trwała od 2008 do 2018 roku. Obecnie wspólnota rzymskokatolicka liczy ok. 800 wiernych i stale się powiększa. Liturgia i duszpasterstwo sprawowane są po ukraińsku i po polsku. Od 2004 roku przy parafii funkcjonuje ochronka dla dzieci. Dzieci przedszkolne spotykają się codziennie w trzech grupach wiekowych. W najbliższym czasie planowany jest gruntowny remont budynku.

 

Odszedł papież senior Benedykt XVI

31 grudnia 2022 roku w klasztorze „Mater Ecclesiae”, gdzie mieszkał od swojej abdykacji w 2013 roku, zmarł papież senior Benedykt XVI.

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Markt am Inn w Bawarii. 29 czerwca 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studia filozoficzne i teologiczne odbył we Fryzyndze oraz Monachium. W 1957 roku rozpoczął pracę jako wykładowca teologii fundamentalnej w Monachium. Następnie pełnił funkcję profesora teologii dogmatycznej we Fryzyndze oraz Bonn. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II. Już wtedy cieszył się opinią teologa wybitnego.

W marcu 1977 roku został zamianowany arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a trzy miesiące później podniesiony do godności kardynalskiej. 25 listopada 1981 roku papież Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Pełnił też cały szereg innych funkcji w kurii rzymskiej, a w 2022 roku został dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

19 kwietnia 2005 roku podczas konklawe po śmierci Jana Pawła II został wybrany 265. biskupem Rzymu. Przyjął imię Benedykta XVI. 11 lutego 2013 roku ogłosił rezygnację z posługi Biskupa Rzymu i Następcy św. Piotra. Jako papież senior zamieszał w klasztorze na terenie Watykanu. Zmarł 31 grudnia 2022 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w bazylice św. Piotra 5 stycznia 2023 roku.