Styczeń 2022

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Universe

W niedzielę 2 stycznia 2022 roku licznie zebrana w kościele św. Andrzeja publiczność wysłuchała koncertu kolęd w wykonaniu znanego i bardzo lubianego zespołu „Universe”.

Zespół został założony w 1983 roku przez Mirosława Bregułę oraz Henryka Czicha. Od wielu lat koncertuje w kraju i za granicą. Po śmierci Mirosława Breguły w 2007 roku, nowym liderem zespołu został jego współzałożyciel Henryk Czich.

W niedzielne popołudnie mogliśmy wysłuchać najbardziej znanych kolęd w wykonaniu zespołu: „Maleńki Jezu”, „Gdy zapada grudniowa noc”, „Gwiazdo z Betlejem” oraz znanych przebojów, w tym chyba najbardziej znany „W taką ciszę”. Na zakończenie publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. /galeria zdjęć/

 

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Resonans con tutti

W niedzielę 16 stycznia 2022 roku odbył się w naszym kościele koncert kolęd w wykonaniu zabrzańskiego chóru „Resonans con tutti”.

Ten znany, prezentujący niezmiennie bardzo wysoki poziom artystyczny chór istnieje od ponad 50 lat. Został założony w 1970 roku przez państwa Marię i Norberta Kroczków. Po śmierci pana Norberta kierownictwo nad zespołem objęła jego żona Maria Kroczek, natomiast dyrygentem został Waldemar Gałązka, dotychczasowy asystent p. Kroczka.

Licznie przybyła publiczność mogła wysłuchać w wykonaniu chóru przepięknych kolęd. Jeszcze raz dziękujemy za niezwykły koncert. /galeria zdjęć/

 

Luty 2022

Pomoc dla Ukrainy

W czwartek 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. W związku z bombardowaniem tamtejszych miast i miejscowości, także do Zabrza coraz szerszym strumieniem zaczęła docierać fala uchodźców z zaatakowanego kraju.

W związku z tym ks. Piotr Dyduch, nasz wikariusz, a jednocześnie moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie zaproponował, by oazowicze oraz wszystkie osoby chętne pomogły zaadaptować dom sióstr boromeuszek na miejsce pobytu dla osób chroniących się u nas przed wojną. Na apel z ambony oraz w mediach społecznościowych odpowiedzieli nie tylko parafianie, ale także osoby i firmy spoza Zabrza. Jak często podkreślają „Dramat tych ludzi rozgrywający się na naszych oczach, przeżywamy wszyscy, dlatego staramy się pomóc.” Łącznie w domu przygotowano 70 miejsc.

Dziękujemy wszystkich zaangażowanym, szczególnie ks. Piotrowi Dyduchowi, siostrze Oliwii Sękalskiej, Agnieszce Sobisz i Dominice Masze, jak również wszystkim, którzy przychodzą pomagać oraz wspierają inicjatywę finansowo.

 

Marzec 2022

Sakrament bierzmowania

W czwartek – 10 marca 2022 roku biskup Andrzej Iwanecki udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

Podczas uroczystej Mszy świętej, wraz z osobami dorosłymi sakrament przyjęło 65 osób. W kazaniu ks. biskup nawiązując do trwającej agresji rosyjskich wojsk na Ukrainę oraz pomocy okazywanej uchodźcom wskazał jak ważne jest przyjęcie darów Ducha Świętego. To one uzdalniają do otwarcia się na działanie łaski Bożej, ale także podjęcia odpowiedzialności i okazywania pomocy potrzebującym.

Dziękujemy ks. Piotrowi Dyduchowi, siostrze Oliwii oraz animatorom, którzy podjęli się trudu prowadzenia w grupach spotkań formacyjnych. W czwartek 17 marca została odprawiona Msza święta dziękczynna za sakrament bierzmowania.

 

Koncerty pasyjne

W sobotę 26 marca 2022 roku odbył się w naszym kościele niezwykły koncert. Podczas wieczornej Mszy świętej naszemu modlitewnemu skupieniu towarzyszyły fragmenty „Małej Mszy Uroczystej” Gioacchino Rossiniego w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej Katowicach, Chóru Politechniki Śląskiej, Chóru Mieszanego „Klaster” z Zabrza oraz zaproszonych solistów. W szczególny klimat wieczoru wprowadził ks. Paweł Sobierajski. /galeria zdjęć/

Dwa tygodnie potniej w sobotę 9 kwietnia 2002 roku po Mszy wieczornej mogliśmy wysłuchać koncertu pasyjnego w wykonaniu zabrzańskiego chóru młodzieżowego „Resonans con tutti” pod dyrekcją państwa Arleny Różyckiej-Gałązki oraz Waldemara Gałązki.

Tegorocznym koncertom pasyjnym towarzyszył szczególny kontekst: nie tylko okres Wielkiego Postu oraz przygotowanie do wydarzeń Wielkiego Tygodnia, ale także dramat związany z konfliktem wojennym na Ukrainie.

 

Kwiecień 2022

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 3 do 6 kwietnia 2022 roku uczestniczyliśmy w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Kazimierz Tomasiak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach.

W swoich naukach ks. Kazimierz dzieląc się doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi mówił o cierpieniu. Czasem bardzo trudno je przyjąć, jednakże złączone z Krzyżem Chrystusa może stać się źródłem uświęcenia.

Dziękujemy ks. Kazimierzowi za obecność, dar sprawowanej Eucharystii oraz moc głoszonego słowa.

 

Droga Krzyżowa ulicami miasta

W piątek 8 kwietnia 2022 roku w godzinach wieczornych odbyła się tradycyjna droga krzyżowa ulicami naszego miasta. Poszczególne grupy parafialne wyruszyły z kościoła św. Andrzeja, św. Kamila oraz św. Józefa, by spotkać się w kościele św. Anny.

Tematem tegorocznych rozważań była męka Chrystusa przeżywana w kontekście tragicznych wydarzeń na Ukrainie. „Ojcze Niebieski, pozwól, że w naszych rozważaniach będziemy ślady męki odkrywać w męce Narodu Ukraińskiego, tak bardzo doświadczonego cierpieniem wojny. Pragniemy prosić, byś spojrzał na ten Naród i wybawił go przez bolesną Mękę Chrystusa. Twój Syn cierpiał i umarł także za Ukrainę. Obroń ją przed niezasłużonym cierpieniem, przed zakusami wroga, aby ją zniszczyć, udziel jej łaski pokoju…” – to słowa, które towarzyszyły nam podczas nabożeństwa.

Na zakończenie wspólnej modlitwy w kościele św. Anny kazanie wygłosił ks. Robert Maszczyk, proboszcz parafii Krzyża św. na Janku. /galeria zdjęć/

 

Maj 2022

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej

We wtorek – 3 maja 2022 roku odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Dzieci przystąpiły do Komunii w dwóch grupach: podczas Mszy o godzinie 10.30 pierwsza grupa (49 dzieci) oraz o godzinie 12.00 druga grupa (34 osoby). Łącznie do Stołu Pańskiego przystąpiły 83 osoby.

W kazaniu ks. proboszcz, nawiązując do „Opowiadania o sprzedawcy krawatów na pustyni” przypomniał jak ważne jest przyjmowanie Chrystusa do serca i przyjaźń z Nim w kontekście obiecanej nam nagrody wiecznej. Podkreślił, że Komunia święta jest tym prezentem, którego wartość w sposób pełny docenimy dopiero po naszej śmierci.

Po południu odprawiono w kościele nabożeństwo majowe, podczas którego dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki, wykonano również pamiątkowe zdjęcia.

 

Czerwiec 2022

Święcenia kapłańskie ojca Czesława Sikory

W sobotę 11 czerwca 2022 roku w bazylice ojców franciszkanów w Katowicach Panewnikach święcenia kapłańskie z rąk ks. abp Wiktora Skworca przyjął nasz parafianin brat Czesław Marcin Sikora OFM.

Podczas Mszy świętej, ks. arcybiskup nawiązując do przypadającego w tym dniu wspomnienia św. Barnaby przypomniał, że nowo wyświęconych czekają również wyprawy misyjne „Jako uczniowie Chrystusa zostaniecie posłani, by dar zbawienia zanieść braciom i siostrom. Czynić to będziecie przez głoszenie słowa i nade wszystko przez posługę sakramentów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”

Nazajutrz, w niedzielę 12 czerwca 2022 roku w naszym kościele ojciec Czesław odprawił Mszę świętą prymicyjną. Uczestniczyli w niej między innymi o. Witosław Sztyk – prowincjał z Panewnik, o. Friedrich Wenigwieser – prowincjał z Austrii, zaproszeni współbracia, kapłani oraz zaproszeni goście.

Po uroczystościach ojciec Czesław wraca do Austrii, by tam pełnić posługę wśród wiernych. Życzymy mu obfitości Bożych łask w realizacji powołania kapłańskiego i zakonnego.

 

Pielgrzymka do Wambierzyc i Kotliny Kłodzkiej

W dniach od 17 do 19 czerwca 2022 roku 50-cioosobowa grupa parafian wraz z ks. Piotrem Góreckim udała się na pielgrzymkę do Wambierzyc i innych miejsc położonych w Kotlinie Kłodzkiej.

Gościny udzieliły nam siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, prowadzące dom gościnny w Dusznikach Zdroju. Ponieważ tydzień wcześniej siostry uczestniczyły w uroczystościach beatyfikacyjnych sióstr elżbietanek – męczenniczek II wojny światowej, odwiedziny stały się okazją do podzielenia się z pielgrzymami świadectwem o s. Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszkach.

Większość zamordowanych wówczas sióstr elżbietanek zginęła w obronie czystości własnej lub innych, pełniąc posługę miłosierdzia wobec bliźnich. Niektóre zmarły na skutek doznanych udręczeń i wycieńczenia. W atmosferze ogólnego terroru i zastraszenia, siostry przeszły swoistą „Drogę Krzyżową” naśladując cierpiącego Chrystusa. Elżbietańskie męczennice były zwyczajnymi siostrami, radośnie przeżywającymi swoje powołanie, służąc ofiarnie ludziom w prostym codziennym poświęceniu. Wspólne Msze święte i nabożeństwa pozwoliły nam jeszcze lepiej zrozumieć na czym polega posługa miłości radosnej służby.

Na trasie naszego pielgrzymowania nie zabrakło kaplicy czaszek i kościoła św. Bartłomieja w Czermnej, bazyliki świętych Jakuba i Agnieszki w Nysie, kościoła św. Jana Ewangelisty w Paczkowie, a także słynnych sanatoriów: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój.

Pielgrzymi zaproponowali, by w przyszłym roku udać się do Warszawy, a także do grobów warszawskich świętych i błogosławionych, w tym bł. Stefana Wyszyńskiego.