Znak Domowego Kościoła

Ruch Domowego Kościoła jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie. Jest ruchem świeckich w Kościele a jego głównym celem jest pogłębianie wiary poprzez rozwijanie duchowości małżeńskiej (dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem) i czerpanie z łaski sakramentu małżeństwa. Małżeństwa należące do ruchu spotykają się raz w miesiącu w grupach liczących od 4 do 7 rodzin, aby wspólnie, w towarzystwie kapłana, modlić się i wzajemnie pomagać sobie w zbliżaniu się do Boga. Kapłan pełni ważną rolę duchowego doradcy, który reprezentuje Kościół hierarchiczny, dba o wierność nauce Chrystusa i uobecnia Go na spotkaniu.

Uczestnictwo we wspólnocie rodzin Domowego Kościoła:

  • pomaga małżonkom pełniej otworzyć się na radość i moc Chrystusa płynącą z sakramentu małżeństwa,
  • dodaje sił i odwagi w pokonywaniu trudów codziennego życia,
  • pogłębia dar wiary i miłości, bądź też pomaga w ich poszukiwaniu,
  • wskazuje na ogromną moc modlitwy,
  • uczy porozumiewania się, współodpowiedzialności, przebaczenia, wspólnej troski o życie i miłość oraz wzajemnej akceptacji.

Ikona Świętej Rodziny ofiarowana Domowemu Kościołowi w 1988 roku w Lourdes przez ruch Equipes Notre Dame

Formacja członków Domowego Kościoła opiera się na: modlitwie osobistej, modlitwie małżeńskiej i rodzinnej, spotkaniu ze Słowem Bożym, dialogu małżeńskim, regule życia i rekolekcjach formacyjnych.

Historia Ruchu w naszej parafii sięga roku 2008, kiedy z inicjatywy ks. Piotra Góreckiego w salkach katechetycznych spotykać zaczęły się „młode małżeństwa”. Początkowo spotkania miały za cel poznanie się i zawiązanie wspólnoty. Po pewnym czasie ksiądz proboszcz Arkadiusz Kinel, który był wtedy moderatorem diecezjalnym wspólnoty DK, zaproponował, aby nadać im formułę spotkań Kręgu Domowego Kościoła. Pierwsze spotkania poświęcone były ewangelizacji. Później nastąpił okres tzw. pilotażu i w 2011 roku pierwsze małżeństwa podjęły decyzję o podążaniu drogą Ruchu Domowego Kościoła. W następnym roku, tuż przed wakacjami, kolejne małżeństwa przystąpiły do Ruchu, tym razem w obecności biskupa Gerarda Kusza.

Przystępowanie rodzin do Domowego Kościoła, czerwiec 2012 r.

Domowy Kościół w naszej parafii liczy obecnie cztery Kręgi. Dwa najmłodsze – trzeci i czwarty są w pilotażu, a to oznacza, że ich członkowie powoli przygotowują się do wstąpienia, czyli zaangażowania w Ruch Światło-Życie, tak jak i my, najpierw przypatrując się czy ten Ruch jest dla nas i czy odnajdziemy w nim swoje miejsce.

Spotykamy się raz w miesiącu, każde spotkanie przebiega wg ustalonego rytmu: podzielenia się z innymi naszym życiem, naszymi troskami i radościami; wspólnej modlitwy opartej na wcześniej wybranym fragmencie z Pisma Świętego, rozważaniu tajemnicy różańca oraz z formacji będącej swoistym odkrywaniem tego jak mamy kształtować siebie i swoje rodziny, a także refleksją nad dotychczasowymi osiągnięciami i trudnościami w rozwoju naszego życia duchowego.

Szczawnica, maj 2012

Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez Wspólnoty, czyli miejsca gdzie wzrastamy i spotykamy się w kręgu ludzi głęboko wierzących i rozmodlonych, którzy są dla nas umocnieniem i przykładem. Możemy śmiało powiedzieć, że po tych kilku latach razem, staliśmy się wspólnotą jak rodzina. Dziękujemy Bogu za ludzi, których stawia na naszej drodze, również za przyjaciół z drugiego, trzeciego i czwartego Kręgu, na których pomoc i wsparcie przy organizacji różnych przedsięwzięć zawsze możemy liczyć.
Organizujemy wspólnotowe spotkanie opłatkowe, śniadanie wielkanocne, zabawę andrzejkową, sylwestra czy grilla.
Raz w roku wyjeżdżamy wspólnie z naszymi rodzinami do jakiegoś zakątka Polski, aby odpocząć i pobyć ze sobą kilka dni. Te dni przebywania ze sobą i z Panem Bogiem są okazją do przepełnienia serc ogromną radością oraz pomagają utwierdzić w przekonaniu, że droga Domowego Kościoła wspaniale rozwija duchowość małżeńską, umacnia miłość i prowadzi do świętości. Małżeństwom spoza Ruchu pozwala przyjrzeć się czym tak naprawdę żyje ta wspólnota, dlatego wyjazd jest otwarty dla wszystkich małżeństw i rodzin naszej parafii.
Świadectwo jednej z uczestniczek takiego wyjazdu przeczytasz tutaj.
Wspólnie staramy się podejmować działania charytatywne, np. udzielając się w akcji Szlachetna Paczka.
Angażujemy się również w posługę na Mszach Świętych, nabożeństwach i adoracjach w naszej parafii.
Bliski naszemu sercu jest każdy człowiek, przez miłość do Boga kochamy coraz bardziej ludzi, a w Domowym Kościele odnajdujemy odpowiednie “narzędzia” aby coraz bardziej kochać współmałżonka.

Każde małżeństwo, które chciałoby pogłębiać swoją wiarę, spotkać Boga w małżeństwie, doświadczyć Jego obecności w rodzinie i przybliżać Boga swoim dzieciom, zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła.

Odpowiedzialnym za Domowy Kościół w parafii św. Andrzeja jest ks. Piotr Górecki.

Moderator I Kręgu – ks. Piotr Dyduch
Animatorzy I Kręgu – Joanna i Mariusz Deska

Moderator II Kręgu – ks. Proboszcz Arkadiusz Kinel
Animatorzy II Kręgu – Beata i Dariusz Błażejewscy

Moderator III Kręgu – ks. Piotr Górecki
Animatorzy pilotujący III Kręgu – Grażyna i Waldemar Dębscy

Moderator IV Kręgu – ks. Tomasz Brol

Otaczamy serdeczną modlitwą wszystkie małżeństwa naszej parafii, ogromnie ciesząc się tymi, które zechcą wstąpić na drogę formowania i wzrastania w Domowym Kościele, czyli Oazie Małżeństw.

Niech Wam Pan Bóg błogosławi.

Więcej informacji o działalności Ruchu w naszej diecezji można znaleźć na stronie gliwice.oaza.pl/dk

Eucharystia

Pielgrzymka rodzin do Rud, czerwiec 2012

wisła

Wisła – Małżeństwo jako Sakrament, maj 2016

wyjazd do wisły 2017 (3)

Wisła – wyjście w góry, maj 2017