Przy kościele:

Ks. Heinrich Neumann (+ 16.12.1909) proboszcz

Ks. Teodor Rosenberger (+ 20.07.1913) proboszcz

Ks. Ignacy Proba (+ 16.08.1918)

Ks. Werner Hallek (+ 21.11.1939)

Ks. Antoni Tomeczek (+23.02.1962) proboszcz

Ks. Paweł Kitta (+ 17.08.1976) proboszcz

Ks. Popen (data śmierci nieznana)

Ks. Gerard Kowolik (+11.01.2013) proboszcz

 

Na cmentarzu – Henryka:

Ks. Filip Kitta (+ 1883) proboszcz

 

Na cmentarzu – Michała:

O. Henryk Rudzok OSCam (+ 09.09.1974)

O. Antoni Karmański OSCam (+ 31.03.1990)

O. Kazimierz Jojko OSCam (+ 20.02.2003)

Kl. Mirosław Warzyna (+ 02.02.1978)

Br. Stefan Chyra OSCam (+ 06.03.1988)

Br Józef Faber OSCam (+ 30.04.1988)

Br. Bolesław Kluch OSCam (+ 02.06.1999)