lso2LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU

Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest przede wszystkim obecność podczas Mszy Świętej. Służąc, przyczyniają się do tego, aby liturgia była dostojna i piękna. Poprzez swoją postawę pomagają wiernym dobrze przeżyć Ofiarę Eucharystyczną. Noszą żywe znaki obecności Chrystusa, Który działa we wspólnocie Ludu Bożego. Odczytują Słowo Boże podczas nabożeństw, przez co stają przekazicielami Prawd Bożych.

Ministranci

Przynależność do wspólnoty ministrantów poszerza spojrzenie na świat i na drugiego człowieka. Podczas zbiórek, wspólnych wyjazdów i przez sport uczą się bycia we wspólnocie. A przede wszystkim poznają Chrystusa, Który staje się dla nich wzorem.kolęda 2014

_DSC2662Jeżeli chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa, jeżeli chcesz wspólnie z nami cieszyć się Jego obecnością- ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS! J Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem i służyć przy Ołtarzu Pana.

Nasza wspólnota liczy 42 ministrantów w różnym wieku. Zbiórki odbywają się zazwyczaj w sobotę o godzinie 9:00.

Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. Tomasz Brol.

1092016223W 2013 roku obraliśmy sobie za patrona naszej wspólnoty św. Dominika Savio. Żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Był uczniem św. Jana Bosco, który kochał go jak syna. Chcąc pomóc św. Janowi w jego pracy misyjnej, zorganizował towarzystwo pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Pomimo, że życie Dominika płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniu, przepełniała go radość i pogodna świętość. Jest prawdziwym wzorem dla młodzieży. Pewnego razu napisał do przyjaciela: „Tu, na ziemi świętość polega na tym, aby być stale radośnie i wiernie wypełniać nasze obowiązki”.

A oto kilka zdjęć z życia naszej wspólnoty 🙂