Wspólnota modlitewna Królowej Pokoju została utworzona przy parafii św. Andrzeja Apostoła w 1999 roku przez grupę osób pielgrzymujących do sanktuarium maryjnego w Međugorje.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Spotykamy się o godzinie 7.30 na Mszy świętej połączonej z nabożeństwem ku czci Matki Najświętszej, a następnie w domu katechetycznym, gdzie ma miejsce część formacyjna (refleksja nad orędziem, spotkanie, wspólne odmówienie Koronki Pokoju, śpiewanie pieśni).

Ponadto uczestnicy spotkań regularnie pielgrzymują do Medjugorie. Wspólnota liczy ok. 30 osób.

Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.