Legion Maryi jest międzynarodowym stowarzyszeniem katolickim, które wspiera działania kościoła na polu ewangelizacyjnym. Nazwa Legion wskazuje na gotowość jego członków do walki ze złem i stałą dyspozycyjność w służbie Kościołowi pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej. Powstał on w 1921 roku w Dublinie (Irlandia). Obecnie podejmuje czynny apostolat prawie we wszystkich krajach świata. Liczy trzy miliony członków aktywnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych.

Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej przede wszystkim wśród mieszkańców swojej parafii. Legion służy proboszczowi pomocą w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji w parafii.

Spotkania grupy Legionu Maryi w naszej parafii odbywają się w każdą środę o godzinie 18.45. Opiekunem grupy jest ks. Tomasz Brol.

Legion Maryi

Przykłady pracy apostolskiej w parafii:

– odwiedzanie parafian w ich domach np. w celu zaproszenia na rekolekcje czy misje święte,

– apostolat wśród chorych w domach pomocy społecznej i szpitalach oraz odwiedzanie osób chorych i samotnych w ich domach,

– prowadzenie katechizacji młodzieży w parafiach (np. przygotowanie do bierzmowania),

– apostolat wśród dzieci np. zakładanie dziecięcych kół różańcowych,

– apostolat polegający na prowadzeniu rozmów z ludźmi i wręczaniu im Cudownego Medalika czy ulotki informacyjnej o różańcu, Eucharystii itp.

– doprowadzenie do sakramentów osób, które zaniedbały życie sakramentalne,

– odwiedziny osób żyjących w związkach nie sakramentalnych,

– prace pomocnicze w parafii.

legion maryi spotkanie (1)legion maryi spotkanie (2)