Pod koniec października 2008 roku zakończono generalny remont dachu naszego kościoła. W ramach remontu zdjęto oraz zabezpieczono istniejące wcześniej pokrycie azbestowe, następnie wymienioną znaczną część więźby dachowej, by w końcu położyć nową dachówkę w kolorze grafitowym. Zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków wykonano również z blachy tytanowo – cynkowej nowe rynny wraz z całym opierzeniem. Remont w 49% został wykonany dzięki dotacji gminy Zabrze. Po remoncie dachu oraz wcześniejszym odnowieniu elewacji kościół prezentuje się naprawdę okazale.