Przypominamy, że we wtorek – 8 grudnia wypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

niepokalanaPrawda o tym, że rodzice Maryi – Święta Anna i Święty Joachim swoją Córkę poczęli bez skażenia grzechem pierworodnym, została ogłoszona przez papieża Piusa IX jako dogmat wiary katolickiej 8 grudnia 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg), w której możemy przeczytać: „Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy,
orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”
. Do zrozumienia i spopularyzowania dogmatu w znacznym stopniu przyczyniły się objawienia w Lourdes w 1858 r.

Msze Święte w tym dniu sprawowane są w godzinach: 7.00, 9.00, 18.00.

W związku z tym nie będzie w owym dniu Rorat, ani Nowenny Nieustającej.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach.

 

Tego samego dnia zapraszamy również wszystkich parafian na godzinę 12.00 na wspólną modlitwę w czasie Godziny Łaski dla całego świata.

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r. pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

„Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle Swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci”.

„Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.

Kategorie: Aktualności