INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA

PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU

OD DNIA 15 MARCA DO ODWOŁANIA:

 

  1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, na podstawie dekretu biskupa gliwickiego zostają odwołane planowe godziny Mszy świętych w naszym kościele. Msze przewidziane na dany dzień zostaną odprawione przez naszych kapłanów według wyznaczonych na dany dzień intencji codziennie rano, bez udziału wiernych.

  1. Codziennie zostanie odprawiona w parafii jedna Msza święta do Bożego Miłosierdzia w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

  1. Ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy świętych bez udziału ludu, biskup gliwicki udziela wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy świętej; jednocześnie istnieje możliwość uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

  1. Zawieszone zostają nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. /kazania pasyjne ks. Józefa Kary/

  1. Uroczystości pogrzebowe zostają ograniczone jedynie do trzeciej stacji na cmentarzu, w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona w dniu pogrzebu, ale bez udziału ludu.

  1. Kościół będzie otwarty codziennie od godziny 9.00 (po odprawionych Mszach świętych) do 19.00. Mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób. W tym czasie będzie stały dyżur kapłana w konfesjonale.

  1. Codziennie o godzinie 20.30 w kaplicy sióstr boromeuszek, kapłani wraz z siostrami będą odmawiać różaniec w intencji chorych, służb medycznych, o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz ustanie szerzącej się epidemii koronawirusa.

  1. Prosimy, by wierni w swoich domach w tym czasie również odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

  1. Kancelaria parafialna czynna tylko w sprawach pilnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00.

Kategorie: Aktualności