Parafialny Zespół Caritas (PZC) przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu został założony w 1992 roku. Przez 28 lat wspierał w różnoraki sposób wiele ubogich rodzin i osób samotnych.

Zakres prac PZC obrazuje sprawozdanie z 2020 r. (poniżej).

Dla osób, które chciałyby wesprzeć w tym trudnym okresie nasze działania, podajemy nasz nr konta:

38 1020 2401 0000 0702 0189 9376

Dziękujemy wszystkich ofiarodawcom za przekazywane nam dary pieniężne, dzięki którym możemy wspierać najbiedniejsze osoby w naszej parafii.

caritas

 

Sprawozdanie z pracy Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Andrzeja w Zabrzu za rok 2020

 

1. Stan osobowy

Zespół liczy 21 osób, w tym:

 • 14 członków zwyczajnych
 • 7 członków wspierających

Zespół Caritas reprezentują:

 • Przewodniczący: ks. Proboszcz Arkadiusz Kinel
 • Prezes: Łucja Kassner
 • Skarbnik: Krystyna Malicka
 • Sekretarz: Ewa Filipek

2. Źródła dochodów

 • comiesięczne zbiórki pieniężne
 • ofiary członków wspierających
 • ofiary pieniężne z Parafii oraz okazjonalne od sponsorów
 • dary w naturze: żywność, odzież, meble, itp.

3. Zakres świadczonej pomocy

W bieżącym roku, ze względu na pandemię, nie można było realizować niektórych działań, zwłaszcza w okresie Wielkanocy. W tym czasie (15.04 – 23.05.2020 r.) członkowie Caritas i inni wolontariusze włączyli się w akcję rozwożenia obiadów do ubogich i schorowanych seniorów. Opieka objętych było 14 osób.

Od 1.06.2020 r. wznowiliśmy naszą działalność w zakresie:

 • wydawania bonów żywnościowych 19. rodzinom i 6. osobom samotnym; łącznie 122 interwencje
 • dofinansowania leków 50. osobom, w większości wielokrotnie; łącznie 260 interwencji
 • udzielania zapomóg losowych 48. osobom; łącznie 77 interwencji
 • dofinansowania zakupu opału 6. gospodarstwom domowym; łącznie 11 interwencji
 • dofinansowania czynszu, energii elektrycznej i gazu 7. gospodarstwom domowym; łącznie 27 interwencji
 • dofinansowania wyjazdu dzieci i młodzieży na zimowisko zorganizowane przed wybuchem pandemii oraz oaz letnich; łącznie 3 wyjazdy, 11 osób
 • pomocy finansowej dla głodujących w Wenezueli (1000 PLN) oraz ofiar koronawirusa na misjach (500 PLN)
 • odwiedzin chorych w ich domach; łącznie ok. 180 wizyt u 14 osób
 • przekazania paczek świątecznych przed Bożym Narodzeniem:
  – ubogim: 52. rodzinom i 35. osobom samotnym
  – 29. chorym
  – 130. seniorom
 • pośredniczenia w przekazywaniu ubogim: odzieży, butów, mebli, sprzętu AGD
 • pośredniczenia w przekazywaniu niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego oraz wózków inwalidzkich.

Ponadto codziennie były wydawane na probostwie kanapki dla ok. 30 bezdomnych.

4. Inne działania

Przeprowadzono zbiórki pieniężne dla Kościoła na Wschodzie, na misje, dla Kościoła w Potrzebie oraz na Świątynię Opatrzności Bożej.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie dla PZC „Naśladując ks. Machę” i zajęliśmy II miejsce otrzymując nagrodę 4000 PLN ufundowaną przez redakcję „Gościa Niedzielnego”.

Ogółem udzieliliśmy pomocy ok. 400 osobom, w tym: 240. ubogim, 50. dzieciom, 70. osobom samotnym, 30. chorym i 130. seniorom.