Dnia 25 czerwca 2007 roku gościliśmy w naszej parafii misjonarza ojca Josepha Billa ze zgromadzenia św. Wincentego w Kerali w Indiach. Ten 80-letni charyzmatyk odwiedził nasza parafię w ramach swojej podróży misyjnej po Polsce. Odprawił Eucharystię połączoną z modlitwą o uzdrowienie.
W 1976 roku przeżył dwa ciężkie zawały serca. Lekarze ostrzegali przed jakimkolwiek wysiłkiem. Zabronili wchodzić po schodach, a nawet przestrzegali przed… głoszeniem kazań. Wbrew przestrogom lekarzy wziął udział w rekolekcjach organizowanych w Kerali przez Ruch Charyzmatyczny. Tam też, podczas ceremonii nałożenia rąk doznał wizji dotykającego go Chrystusa. Wkrótce potem sam otrzymał dar uzdrawiania.
Po tym niezwykłym zdarzeniu ojciec Bill poprosił przełożonych, aby zwolnili go z obowiązków administracyjnych i pozwolili skoncentrować się na niesieniu Słowa Bożego. Dziś kaznodzieja głosi je nie tylko w całych Indiach, ale i na wszystkich kontynentach.
Świadectwa tych, którzy mieli okazję zetknąć się z ojcem Billem dowodzą wyraźnie, że Bóg przekazał mu specjalny dar uzdrawiania. Jego nauczanie oraz szczególny charyzmat pomagają doświadczyć autentycznego kontaktu z Chrystusem ludziom na całym świecie.