Od kilku lat tuż przed świętami agencje prasowe donoszą o coraz to nowych próbach nadania świętom Bożego Narodzenia bardziej nowoczesnego, czytaj – świeckiego charakteru. Pomysłów jest wiele, niektóre szokujące, ale kierunek jest jeden. Chodzi o wyeliminowanie albo przynajmniej zneutralizowanie Chrystusa, o zagłuszenie wstrząsającej nowiny głoszącej narodziny Boga-człowieka, który jest Zbawicielem świata. Ze świętego biskupa Mikołaja już dawno zrobiono sklepowego krasnala. […]

Dzisiaj naszym szacunkiem chcemy otoczyć jednego z 12 Apostołów. Św. Andrzej cieszył się już dużym szacunkiem w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. W Ewangeliach według św. Mateusza i św. Łukasza zajmuje drugie miejsce wśród Dwunastu Apostołów. Natomiast według Ewangelii św. Jana jest pierwszym Apostołem powołanym przez Jezusa. Niemal zaraz po swoim powołaniu wykazał się nieprzeciętnym duchem apostolskim przyprowadzając do Jezusa swojego brata […]