11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, rozpoczął się ogłoszony przez papieża Benedykta XVI w liście apostolskim w formie motu proprio Porta fidei, Rok Wiary, który zakończy się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. Dzisiaj mija także 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W założeniu papieża Rok wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.

Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.

W naszej wspólnocie parafialnej będzie to również czas na zastanowienie się i pogłębienie wiary. Również i nasza strona włącza się w temat przewodni Roku Wiary. Będzie na niej można znaleźć wiele cennych informacji na temat podstaw naszej wiary.

Planowane:

11 października 2012 – msza na placu św. Piotra razem z przewodniczącymi krajowych konferencji episkopatu i z uczestnikami Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji
21 października – kanonizacja siedmiu osób przez Benedykta XVI
koniec października w Rzymie – światowy zjazd na temat roli nauczycieli katolickich i rodziny w pełnej formacji uczniów
poł. listopada – konferencja Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia o szpitalu jako miejscu ewangelizacji
od 20 grudnia do końca kwietnia trwać będzie w Zamku Anioła wystawa o Roku Wiary
koniec grudnia – Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Rzymie
luty 2013 – kongres o misji ewangelizacyjnej śś. Cyryla i Metodego wśród Słowian
poł. kwietnia – dzień seminariów duchownych w 450-lecie ustanowienia tej formy przygotowywania do kapłaństwa
kon. kwietnia – Benedykt XVI udzieli sakramentu bierzmowania grupie młodzieży
pocz. czerwca – Benedykt XVI będzie przewodniczyć w Rzymie adoracji eucharystycznej, która odbędzie się równocześnie na całym świecie
24 listopada – zakończenie Roku Wiary

Planuje się też m.in.: dzień obrony życia, pielgrzymki seminarzystów i nowicjuszy, katechetów w 20-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego, ruchów kościelnych czy stowarzyszeń maryjnych.

Więcej informacji można znaleźć na:

Ciekawa strona Archidiecezji Krakowskiej poświęcona w całości Rokowi Wiary.
Informacje o Roku Wiary na portalu ojców jezuitów deon.pl
9 pytań o Rok Wiary – Opus Dei.
Katechizm Kościoła Katolickiego w wersji elektronicznej (szczególnie polecam!)

Drukuj wpis Drukuj wpis

Kategorie: Informacje