Dzisiaj naszym szacunkiem chcemy otoczyć jednego z 12 Apostołów. Św. Andrzej cieszył się już dużym szacunkiem w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. W Ewangeliach według św. Mateusza i św. Łukasza zajmuje drugie miejsce wśród Dwunastu Apostołów. Natomiast według Ewangelii św. Jana jest pierwszym Apostołem powołanym przez Jezusa. Niemal zaraz po swoim powołaniu wykazał się nieprzeciętnym duchem apostolskim przyprowadzając do Jezusa swojego brata […]