W niedzielę 18 września w godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 zapraszamy na spacer historyczny „Stary Cmentarz w Zabrzu – śladami mieszkańców miasta”.

Start spod plebanii par. św. Andrzeja przy ul. Wolności 196.

Oprowadza: Kamil Wloczka.

W programie zwiedzanie obiektu o charakterze zabytkowym, wykład o historii cmentarza oraz planach jego rewitalizacji.

Fundacja „Stary Cmentarz w Zabrzu” we współpracy z parafią św. Andrzeja stworzyła projekt „Stary Cmentarz”, mający na celu ochronę materialną i niematerialną oraz rewitalizację cmentarza zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wolności i Staromiejską. Od 1899 r. cmentarz katolicki przy ul. Wolności w Zabrzu jest miejscem spoczynku kilku pokoleń zabrzan. Nekropolia wskutek różnych decyzji administracyjnych poprzedniego systemu jest wyłączona z użytkowania i zachowała swój niezmieniony charakter od prawie pięćdziesięciu lat.

Cmentarz jest odwiedzany przez nielicznych żyjących krewnych, natomiast pozbawione opieki pozostałe nagrobki wymagają natychmiastowej pomocy. Uratowanie cmentarza przekracza możliwości parafii. Projekt „Stary Cmentarz” aktywnie działa od 2014 r. i zaprasza do współpracy przy ratowaniu cmentarza. Zaniedbana nekropolia pilnie potrzebuje wolontariuszy, darczyńców i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nie pozwolą na jej dalszą degradację. W ratowanie cmentarza włączyli się na stałe studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej opracowując w ramach swoich zajęć imponującą inwentaryzację oraz propozycje rewitalizacji.

Organizatorzy:

Fundacja „Stary Cmentarz w Zabrzu”
Stowarzyszenie „Genius Loci – Duch Miejsca”
Zródło: edd.nid.pl
Kategorie: Aktualności