W sobotę – 18 listopada 2017 roku biskup gliwicki Jan Kopiec ogłosił, że Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. To czwarty biskup skierowany do pracy w naszej diecezji.

Biskup nominat ks. prał. Andrzej Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 roku w Siemianowicach Śląskich. Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie i Katowicach, a następnie 27 marca 1986 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Damiana Zimonia. Służył jako wikariusz w parafiach w Orzeszu, Bielsku-Białej i Tarnowskich Górach Strzybnicy.

W 1995 roku został skierowany do parafii św. Franciszka w Zabrzu, a po trzech latach ustanowiony proboszczem tej parafii.

Biskup nominat związany jest m.in. z Ruchem Światło-Życie, którego był w przeszłości moderatorem rejonowym, a jego rodzice – Anna i Wilhelm tworzyli zalążki Domowego Kościoła w archidiecezji katowickiej. W diecezji gliwickiej był również dziekanem dekanatu zabrzańskiego, konsultorem diecezjalnym, członkiem Rady Kapłańskiej. W 2008 roku Papież Benedykt XVI mianował go prałatem.

bp nominat andrzej iwanecki

Biskup nominat ks. prał. Andrzej Iwanecki otrzyma święcenia biskupie 7 stycznia 2018 roku w katedrze gliwickiej.

Jako zawołanie biskupie wybrał hasło – Jezus jest Panem.

 

Kategorie: Aktualności