Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza
E.Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E.Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. E.A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E.On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? E.Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E.Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? E.Odpowiedzieli: T. Barabasza. E.Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E.Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E.Namiestnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E.Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E.Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E.A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze.
E.Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyśmiany
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, królu żydowski! E.Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa
Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. E.Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E.Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eli, Eli, lema sabachthani? E.To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E.Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. E.A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
(Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie).
Po śmierci Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, ten był Synem Bożym.
Mt 27,11-54

Niedziela Męki Pańskiej

1 kwietnia 2012 roku

 

 1. Dziś Niedziela Palmowa. Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Podczas każdej Mszy święcimy gałązki palmowe. O godzinie 14.00 Biskup Ordynariusz zaprasza młodzież diecezji na tradycyjne spotkanie do katedry gliwickiej. O godzinie 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, o godzinie 18.00 – Msza święta wieczorna, a po niej w domu katechetycznym nauka przedślubna dla narzeczonych. Zapraszamy.
 2. Za złożone ofiary składamy Wam wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”. Przed kościołem ma miejsce comiesięczna zbiórka Caritasu na potrzeby biednych.
 3. Od poniedziałku rekolekcje wielkopostne rozpoczyna młodzież oraz dzieci tych szkół, które znajdują się na terenie naszej parafii. dzieci mają swoje spotkania o godzinie 9.00; gimnazjaliści o godzinie 10.30; natomiast młodzież szkół średnich o godzinie 12.00. Zapraszamy także nauczycieli i wychowawców. Rekolekcje prowadzi nasz były wikariusz ks. Robert Maszczyk.
 4. Z kolei we wtorek zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. O godzinie 18.00 – Msza święta i Nowenna Nieustająca.
 5. W środę o godzinie 18.30 w domu katechetycznym nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, których dzieci w uroczystość wielkanocną przyjmą sakrament chrztu świętego.
 6. Zachęcamy wszystkich parafian do odprawienia spowiedzi wielkanocnej. Okazja do spowiedzi: codziennie przed lub w czasie nabożeństw (po południu od godziny 17.30), w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – od godziny 6.00 do 9.00; po południu od godziny 15.00 do 17.45(!) oraz wieczorem od 21.00 do 22.00,  w Wielką Sobotę – od godziny 6.00 do godziny 16.00
 7. Oby każdy znasz znalazł okazję do pojednania z Bogiem, by móc potem w czasie świąt przystąpić do Stołu Pańskiego. Prosimy też, by nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni (słyszeliśmy o tym podczas nauk rekolekcyjnych).
 8. W Wielki Czwartek kapłani uczestniczą w katedrze we Mszy Krzyżma, podczas której Ks. Biskup błogosławi olej chorych i poświęca Krzyżmo.
 9. Od czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w obchodach liturgicznych, które stanowią szczyt całego roku liturgicznego.
 10. Wielki Czwartek: o godzinie 8.00 – tzw. Ciemna Jutrznia; o godzinie 18.00 – uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy. O godzinie 21.00 – wspólna adoracja  w Ciemnicy.
 11. Wielki Piątek: o godzinie 8.00 – Ciemna Jutrznia; o godzinie 8.30 oraz wieczorem o godzinie 17.30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej; o godzinie 18.00 – uroczysta Liturgia ku czci Męki Pańskiej, po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. O 21.00 – wspólna adoracja przy Bożym Grobie.
 12. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej. Ofiara składana w Wielki Piątek u Bożego Grobu przeznaczona jest na utrzymanie Bożego Grobu i kościołów w Ziemi Świętej.
 13. Wielka Sobota: o godzinie 8.00 – Ciemna Jutrznia, następnie od godziny 12.00 do 15.00 (co pół godziny) święcimy pokarmy wielkanocne. O godzinie 20.00 – uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej. Jest ona czuwaniem na cześć Pana i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Prosimy, by przynieść ze sobą świece. Podczas liturgii nastąpi obrzęd poświęcenia wody.
 14. Niedziela Wielkanocna: o godzinie 6.00 – procesja rezurekcyjna oraz uroczysta Msza Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. O godzinie 16.00 zapraszamy na uroczyste nieszpory świąteczne.
 15. Zachęcamy do wzięcia udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu: w Wielki Czwartek do godziny 22.00; w Wielki Piątek od godziny 6.00 do 22.00 oraz w Wielką Sobotę od godziny 6.00 do 22.00 (przy Bożym Grobie).
 16. Od wielu lat istnieje w naszej parafii piękny zwyczaj dzielenia się pokarmami wielkanocnymi z biednymi. Także w tym roku, w sobotę podczas święcenia pokarmów będą wystawione przy bocznych ołtarzach kosze, do których można składać ciasto, wędliny oraz słodycze dla dzieci. Dziękujemy za każdy przejaw życzliwości oraz okazaną pomoc.
 17. W zakrystii można jeszcze nabyć tradycyjne świece wielkanocne. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne. oraz kancelarii można nabyć tradycyjne świece wielkanocne.
 18. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Włoch, organizowaną przez biuro podróży z Rudy Śląskiej. Bliższe informacje w kancelarii.
 19. Tradycyjnie zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii oraz przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”. W nim między innymi  kolejny uczynek miłosierdzia: urazy chętnie darować. Jest także wywiad z naszym rekolekcjonistą o przeżywaniu Triduum Paschalnego. Można również w zakrystii nabyć książkę – krótkie rozważania Ewangelii na każdy dzień. Zapraszamy.

Intencje mszalne

01-09.04.2012

NIEDZIELA – 01.04.2012 r. – Niedziela Palmowa

7.00 – za zm. ojca Jana Kaczka, córkę Krystynę, zm. rodziców Katarzynę i Andrzeja Kozioł oraz zm. rodzeństwo

9.00 – za zm. Władysława Pająk (4. rocz. śm.), zm. ojca Szczepana, Danutę Gapys, oraz zmarłych rodziców Stanisława i Marię Gapys

10.30 – za zm. ojca Sylwestra Siwek (11. rocz. śm.), zm. Małgorzatę Siwek, Czesława Jakóbczak oraz zm. Martę i Wiktora Chwoła

12.00 – za zm. rodziców Petronelę i Jakuba Saduniowskich oraz zmarłych z rodzin Saduniowskich i Ziębińskich

13.15 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha św. dla Klaudii Włochowicz z okazji 18. rocznicy urodzin

17.00Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00 – za zm. męża i ojca Bronisława Zięba (12. rocz. śm.) oraz zmarłych rodziców Jadwigę Zięba i Aleksandra Korzeniewskiego

—————————————————————————————————

PONIEDZIAŁEK – 02.04.2012 r. – Wielki Poniedziałek

6.30 – za zm. brata Franciszka (w dniu urodzin), zm. żonę i synową

7.30 – 1) za zm. Ryszarda Kipias (od Marka i Leszka z Tarnowa)

2) za zm. Antoniego Przybyła, zm. Alfonsa i Marię Przybyła, Jerzego, Magdalenę i Annę Lukoszek oraz zm. Trudę Pruss

18.00 – 1) za zm. ojca Izydora Cwołek (16. rocz. śm.) oraz zm. matkę Gertrudę

2) za zm. Ewę Berger

—————————————————————————————————

WTOREK – 03.04. 2012 r. – Wielki Wtorek

6.30 – za zm. Jerzego Kozubka (9. rocz. śm.)

7.30 – 1) za zm. Maksymiliana Jaśkowskiego, zm. Stefana ,Marię, Dorotę i Klarę

2) za zm. Ewę Górską (29. rocz. śm.), zm. rodziców i rodzeństwo

3) za zm. Katarzynę i Jana Przepiórka (od rodziny Niedolskich)

18.00 Msza święta oraz nowenna do MBNP:

Do MBNP z prośbą o łaskę dobrego przeżycia Świętego Triduum Paschalnego dla wszystkich naszych parafian; do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha świętego dla wnuków oraz w pewnej intencji; do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie w intencji Ireny i Adama Stopnickich z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny; do MBNP z prośbą o łaskę wyzwolenia z nałogu w pewnej intencji

—————————————————————————————————

ŚRODA – 04.04.2012 r. – Wielka Środa

6.30 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Marcina Topka

7.30 – za zm. Helenę i Antoniego Waszut

18.00 – za zm. Gretę Szynol (w dniu urodzin)

—————————————————————————————————

CZWARTEK – 05.04.2012 r. – Wielki Czwartek

8.00 Ciemnia Jutrznia

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

1)     W intencji parafian

2)     za zm. Stanisława Gawron, jego zm. rodziców Marię i Ignacego, zm. siostrę Bernadetę

3)     za zm. Ewę Wilczewską (2. rocz. śm.)

4)     za zm. syna Mateusza Rębacz, zm. Mariannę i Kazimierza Lewandowskich,zm. Katarzynę i Antoniego Rębacz

5)  za zm. Józefa Danilczyk, rodziców z obydwu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

————————————————————————————————–

PIĄTEK – 06.04.2012 r. – Wielki Piątek

8.00Ciemna Jutrznia

8.30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00Liturgia ku czci Męki Pańskiej

 

adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie

 

—————————————————————————————————

SOBOTA – 07.04.2012 r. – Wielka Sobota

8.00Ciemna Jutrznia

20.00Msza Wigilii Paschalnej

1) W intencji parafian

2) za zm. z rodzin Węclewicz i Brudny

3) Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w intencji Pelagii Wielek z okazji 80. rocz. urodzin

4) za zm. Edwarda Warcholińskiego (3. rocz. śm.)

5) za zm. Marię Guckler

—————————————————————————————————

NIEDZIELA – 08.04.2012 r. – Niedziela Wielkanocna

Procesja Rezurekcyjna

6.00 – za zm. męża Piotra Cimała (10. r. śm.), rodziców i pokrewieństwo z obydwu stron

9.00 – za zm. Barbarę i Józefa Grzegorczyk

10.30 – za zm. Piotra Wlokę oraz zm. rodziców i rodzeństwo z obydwu stron

12.00 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha św. dla Bartłomieja Weber z okazji 20. rocznicy urodzin

13.15 – W intencji dzieci mających przyjąć sakrament chrztu świętego (Szymon Sobieraj, Maxymilian Pohla, Tymon Figas, Martyna Stuleblak, Julia Gąsiorek, Paweł Widaj, Tymon Majsnerowski, Anna Kania, Oskar Budzyński, Magdalena Krupa, Ignacy Jurewicz,  Julia Kluczyńska) oraz roczek (Filip Nowak, Julia Dachowska)

16.00 uroczyste nieszpory świąteczne

18.00 – za zm. Elżbietę i Konrada Pilot

—————————————————————————————————

PONIEDZIAŁEK – 09.04.2012 r. – w Oktawie Wielkanocy

7.00 – za zm. Józefa Wawersig, jego zm. rodziców i rodzeństwo

9.00 – za zm. rodziców Franciszkę i Władysława Staniszewskich, zm. siostrę Annę, zm. z pokrewieństwa z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 – 1)  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla Ilzy Rolle z okazji 70 rocz. urodzin (TD)

2) Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę w intencji Adelajdy Wawersig z okazji 100 urodzin ( TD)

12.00 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i  Boże błogosławieństwo w intencji Zofii i Mariusza Kozielskich z okazji 30 rocz. ślubu  oraz błogosławieństwo dla Michała, Tomasza i Szczepana

18.00 – za zm. Edwarda Wieczorek ( 6 rocz. śm.)  zm. córkę Danielę, zm. pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Drukuj wpis Drukuj wpis

Kategorie: Informacje