Z racji zniesienia części ograniczeń przez władze państwowe, związanych ze stanem epidemii, a także w nawiązaniu do ostatnich wskazań Biskupa Gliwickiego, pragniemy w tym miejscu wyróżnić najważniejsze ogłoszenia dotyczące naszej parafii, które od poniedziałku (20.04) wchodzą w życie.

 

  • Zostaje przywrócony porządek celebracji Mszy według stałego porządku nabożeństw. Msza święta w tygodniu o godzinie 6.30 będzie recytowana (niestety, w tym momencie parafia jest zmuszona redukować część etatów i nie jest w stanie zapewnić panu organiście pełnego wynagrodzenia).

 

  • Realna powierzchnia użytkowa naszego kościoła pozwala na uczestniczenie w obrzędach religijnych jednocześnie 80 osób. W przypadku większej ilości wiernych będzie możliwość wysłuchania Mszy świętej na placu przed Grotą. Będzie cały czas otwarte tylko wejście główne do kościoła (by niepotrzebnie nie używać klamek).

 

  • Komunia święta będzie udzielana w formie tradycyjnej. Jednocześnie prosimy, by podchodząc do Komunii przyjmować ją nie w porządku procesyjnym, ale na całej szerokości prezbiterium, zachowując od siebie odpowiedni odstęp.

 

  • Kościół jest otwarty codziennie od godziny 15.00. W tym czasie ma miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz stała obecność kapłana.

 

  • Od poniedziałku różaniec w intencji ustania pandemii będzie odmawiany codziennie w kościele o godzinie 17.30 (zamiast o godzinie 20.30). Również o godzinie 15.00 będziemy gromadzić się na koronce do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

  • Internetowe transmisje Mszy Świętych będą miały miejsce jedynie w niedziele o godz. 10.30.

wielki piątek 2020 (1)

Kategorie: Aktualności