PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 

 

NIEDZIELA – 19.05.2019 r. – V Niedziela Wielkanocna

7.00 – za zm. Blankę, Ryszarda i Cezarego Koloszek

9.00 –

1) za zm. Stanisława Sznura (19)

2) za zm. męża Zdzisława (10. rocz. śm.), brata Tadeusza, zm. rodziców Stanisława i Walentynę Góraj, zm. Józefa i Janinę Marchewka, zm. krewnych sąsiadów, uczniów i nauczycieli

10.30 – za zm. Alinę Gryszkiewiczową, zm. rodziców Janinę i Ludwika Lesieckich

12.00 – do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Małgorzaty i Grzegorza Greń z okazji 7. rocznicy ślubu

13.15 – za zm. tatę Andrzeja Ptak (2. rocz. śm.)

17.30 – nabożeństwo majowe

18.00 – za zm. Marię Zielską oraz zmarłych z rodzin Zielskich i Stasiaczek

—————————————————————————————————

PONIEDZIAŁEK – 20.05.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Stanisława Sznura (20)

7.30 –

1) za zm. Renatę Szydło oraz zmarłych z rodziny

2) za zm. rodziców Franciszka i Marię Grzyśka oraz zmarłych braci i siostry

17.30 – nabożeństwo majowe

18.00 –

1) do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Sandry i Grzegorza Sikora z okazji 2. rocz. ślubu

2) za zm. Anielę Proskurnicką (na pamiątkę urodzin)

3) za zm. matkę Janinę Sroczyńską (34. rocz. śm.)

—————————————————————————————————

WTOREK – 21.05.2019 r. – św. Jana Nepomucena

6.30 – za zm. Stanisława Sznura (21)

7.30 –

1) do Bożej Opatrzności w intencji parafian w podziękowaniu za okazaną życzliwość od ks. Dariusza Pietrasia z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich

2) do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Anny z okazji 80. rocz. urodzin

3) za zm. żonę Marię Kołbuc (1. rocz. sm.)

4) za zm. Cecylię Świątek, wnuka Jarosława, zmarłych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 – Msza święta oraz nabożeństwo majowe z nowenną do MBNP:

Do MBNP w intencji wszystkich matek z okazji Dnia Matki; do MBNP z prośbą o opiekę i zdrowie dla Andrzeja Nuckowskiego z okazji 55. rocznicy urodzin oraz opiekę dla całej rodziny; do MBNP z prośbą o zdrowie dla Reginy Gomółki z okazji 60. rocznicy urodzin; do MBNP z prośbą o powrót do zdrowia i dobre wyniki badań dla męża Daniela; do MBNP z prośbą o zdrowie dla Marty; do MBNP z prośbą o łaskę wyzwolenia z nałogu w pewnej intencji

—————————————————————————————————

ŚRODA – 22.05.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Ewę Machej – Daszek (23. rocz. śm.)

7.30 –

1) za zm. Adelajdę Stolarską z d. Wawersig

2) za zm. Stanisława Sznura (22)

17.30 – nabożeństwo majowe

18.00 –

1) do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Andrzeja Mikłuszka z okazji rocznicy urodzin

2) za zm. siostrę Pelagię

3) za zm. teściów Helenę i Stanisława oraz zm. męża Jana Kożuch

—————————————————————————————————

CZWARTEK – 23.05.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. męża Edwarda Nowickiego (na pamiątkę urodzin), zmarłych z rodzin z obydwu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 –

1) za zm. Stanisława Sznura (23)

2) za zm. Józefa Danek oraz zmarłych rodziców z obydwu stron

3) za zm. Zenona Zielonka (2. rocz. śm.), zm. syna Andrzeja, zm. z rodziny i pokrewieństwa

17.00 –

1) za zm. Janinę Lippoman (3. rocz. śm.), zm. męża Jana oraz zm. córkę Krystynę

2) za zm. Zofię i Zbigniewa Mielcarskich, zm. Irenę i Stanisława Gil oraz zm. z pokrewieństwa

17.30 – nabożeństwo majowe

————————————————————————————————————–

PIĄTEK – 24.05.2019 r. – NMP Wspomożycielki Wiernych

6.30 – do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Erwina z okazji rocznicy urodzin

7.30 –

1) za zm. Stanisława Sznura (24)

2) za zm. rodziców Waleriana i Walentynę Sanockich

3) za zm. Danutę Janiak (na pamiątkę urodzin) oraz zmarłych z rodziny Ziętara

4) za zm. męża Andrzeja Cieślaka (w rocz. śm.), zm. rodziców Tadeusza i Elwirę, Alojzego i Marię
oraz zm. brata Marka

17.30 – nabożeństwo majowe

18.00 – Msza święta zbiorowa za zmarłych

—————————————————————————————————

SOBOTA – 25.05.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Stanisława Sznura (25)

7.30 –

1) do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Hiacynty Górnik z okazji 2. rocz. urodzin

2) za zm. matkę Katarzynę Foit

3) za zm. Jana Szybiaka (od rodziny Świstek)

17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

17.30 – nabożeństwo majowe

18.00 –

1) za zm. ojca Gerarda Hajdę (12. rocz. śm.), zm. matkę Janinę, zm. dziadków Kaczmarków i Hajdów oraz zm. wujka Henryka Kłapczyka

2) za zm. rodziców Annę i Jana Sroga, zm. teściów Janinę i Walentego Gołuzd oraz zmarłych z pokrewieństwa z obydwu stron

—————————————————————————————————

NIEDZIELA – 26.05.2019 r. – VI Niedziela Wielkanocna

7.00 – za zm. mamę Rutę (5. rocz. śm.) i tatę Antoniego Landwójtowicz, dziadków Annę i Jana Landwójtowicz oraz zmarłych z pokrewieństwa

9.00 –

1) za zm. Stanisława Sznura (26)

2) za zm. Zbigniewa Koska (1. rocz. śm.)

10.30 – do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Łukasza Kamczyk z okazji 19. rocznicy urodzin, Natalii Kamczyk z okazji 9. rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny

12.00 – za zm. Ewę Zacharczyk (1. rocz. śm.)

13.15 – w intencji dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia chrztu świętego (Mateusz Lewandowski, Szymon Jurek)

18.00 – za zm. ojca Stefana Biesiadę oraz zm. teściów Kazimierę i Jana Orzech

19.00 – koncert pieśni maryjnych w języku polskim i niemieckim

—————————————————————————————————