PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 

 

NIEDZIELA – 05.07.2020 r. – XIV Niedziela Zwykła

7.00 – za zm. Stanisławę Wiązania (6. rocz. śm.), oraz zm. męża Jana

9.00 – za zm. Jerzego Babik (18. rocz. śm.)

10.30 – za zm. ojca Juliana Kot (32. rocz. śm.) oraz zmarłych z rodzin Kot i Nowak

12.00 – do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Marii i Józefa Zawadzkich z okazji 50. rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla dzieci i wnuków (TD)

17.30 – nabożeństwo popołudniowe

18.00 – za zm. Jolantę Szyguła (na pamiątkę 69. rocz. urodzin), zm. Małgorzatę i Edwarda Szyguła oraz zmarłych z rodzin Szyguła i Szymacha

—————————————————————————————————

PONIEDZIAŁEK – 06.07.2020 r. – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

7.30 –

1) za misje i misjonarzy

2) za zm. Jana Stalmach (2. rocz. śm.)

18.00 –

1) za zm. rodziców Władysławę i Mieczysława Wójcik, brata Waldemara, zm. męża Jana Kluczyńskiego oraz zmarłych z rodzin Kluczyński, Nowak i Wójcik

2) za zm. Czesławę Pawlik (4. rocz. śm.)

—————————————————————————————————

WTOREK – 07.07.2020 r. – dzień powszedni

7.30 –

1) za zm. Stanisława Pyszczak, zm. Henryka Brodziak oraz zmarłych z rodzin Szalecki i Skrzep

2) za zm. męża Krystiana, zm. teściów Urszulę i Józefa Woźnica, rodziców Antoniego i Nadzieję oraz zmarłych z pokrewieństwa

3) za zm. Andrzeja Siekierka (2. rocz. śm.)

18.00 – Msza święta oraz Nowenna Nieustająca:

Do MBNP z prośbą ustanie pandemii koronawirusa; do MBNP z prośbą o opiekę i zdrowie w pewnej intencji; do MBNP z prośbą o łaskę wyzwolenia z nałogu w pewnej intencji

—————————————————————————————————

ŚRODA – 08.07.2020 r. – św. Jana z Dukli

7.30 –

1) za zm. Cezariusza Gaweł (6. rocz. śm.; od żony, dzieci i rodziców)

2) za zm. Bronisławę Dyduk (1. rocz. śm.)

18.00 –

1) za zm. Małgorzatę Nawrat

2) za zm. Elsę Lach oraz zmarłych z pokrewieństwa

—————————————————————————————————

CZWARTEK – 09.07.2020 r. – dzień powszedni

7.30 –

1) za zm. ciocie oraz zmarłych z ich rodzin

2) za zm. siostrę Marylę Musiał oraz zm. jej męża jana

18.00 –

1) za zm. Annę Sazanów oraz zm. Olimpię Micuda

2) za zm. Eugeniusza Storoniak, Jadwigę Storoniak, Zbigniewa Ziobrowskiego oraz zmarłych z rodziny

————————————————————————————————————–

PIĄTEK – 10.07.2020 r. – dzień powszedni

7.30 –

1) za zm. Stefanię Nieciową oraz zmarłych z rodzin Nieciów, Machniewiczów i Karwinów

2) za zm. Joannę Drozd (od sąsiadów z ul. Sobieskiego 23a)

3) za zmarłych pożegnanych przez zakład pogrzebowy Sacrum

18.00 – Msza święta zbiorowa za zmarłych

—————————————————————————————————

SOBOTA – 11.07.2020 r. – św. Benedykta, opata

7.30 –

1) do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alicji i Danuty oraz ich rodzin

2) do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo w rodzinie Hanny i Lucjana

12.00 – ślub konkordatowy: Agnieszka Sobocik – Sebastian Magdaliński

17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

18.00 –

1) za zm. rodziców Krystynę i Aleksandra Korzeniewskich oraz zmarłych z rodzin z obu stron

2) za zm. Zofię Kuczyńską (6. rocz. sm.)

—————————————————————————————————

NIEDZIELA – 12.07.2020 r. – XV Niedziela Zwykła

7.00 – za zm. męża Stanisława Kluczyńskiego (na pamiątkę urodzin), zmarłych rodziców z obydwu stron oraz zm. brata

9.00 – za zm. Irenę, Edmunda i Stanisława Skrzypczak, zm. Władysławę Stopa oraz zm. Henryka Sadejczyka

10.30 – do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Moniki Badura z okazji 30. rocznicy

Obrzęd udzielenia sakramentu chrztu św.

12.00 – w intencji dzieci mających przyjąć sakrament chrztu świętego (Julia Sołtysik) oraz roczki (Anna Moryń, Lena Moryń, Emilia Michnik, Amelia Zyzik)

17.30 – nabożeństwo popołudniowe

18.00 – za zm. Kazimierza Wantuch (1. rocz. śm.)

—————————————————————————————————