PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 

 

SOBOTA – 23.03.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Jana Stalmacha (22)

7.30 –

1) za misje i misjonarzy

2) za zm. Grzegorza Pierzchałę (23)

3) za zm. rodziców Teresę i Alfonsa Szczepanik

10.30 – w intencji członków Legionu Maryi i auxyliatorów z okazji Acies

17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

18.00 –

1) za zm. Czesława Mądrowicz (20 rocz. śm.) oraz zmarłych z rodzin Mądrowicz i Kruzel

2) za zm. rodziców Irenę i Stefana (w rocz. śm.), zm. dziadków z obydwu stron

—————————————————————————————————

NIEDZIELA – 24.03.2019 r. – III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za zm. Jana Stalmacha (23)

9.00 –

1) za zm. Petronelę i Jakuba Saduniowskich, zm. z rodziny Saduniowskich i Ziębińskich

2) za zm. Grzegorza Pierzchałę (24)

10.30 – do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Joanny Maciąg z okazji 75. rocz. urodzin oraz błogosławieństwo dla Anny i Rafała Kokoszka z okazji 45 rocz. urodzin (TD)

12.00 –

1) do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ireny Święcickiej z okazji 80. rocznicy urodzin (od córek)

2) za zm. Jacka Ulatowskiego

13.15 – w intencji dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia chrztu świętego (Marta Szymańska, Emilia Komar, Kuba Solak)

17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00 – do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Arkadiusza Jasiak z okazji 10. rocznicy urodzin

—————————————————————————————————

PONIEDZIAŁEK – 25.03.2019 r. – Zwiastowanie Pańskie

6.30 – za zm. Jana Stalmacha (24)

7.30 –

1) za zm. Grzegorza Pierzchałę (25)

2) za zm. mamę Mariannę Koźlik (w 100 rocz. urodzin) oraz zm. z pokrewieństwa Koźlik i Łyczba

18.00 –

1) za zm. Wacława Grzeszczuka oraz zmarłych z rodziny

2) za zm. Gerarda Biela (1 rocz. śm.) oraz zmarłych dziadków Wiaterek, Biela i Malczok

3) za zm. rodziców Kazimierza i Jadwigę Ciuraszkiewicz, zm. braci Janusza i Waldemara oraz zmarłych z rodzin Ciuraszkiewicz i Zieliński

—————————————————————————————————

WTOREK – 26.03.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Marii Nowickiej z okazji rocznicy urodzin oraz wnucząt Oskara i Marii

7.30 –

1) za zm. Jana Stalmacha (25)

2) za zm. Grzegorza Pierzchałę (26)

3) za zm. Stefana Nowackiego (8 rocz. śm.), zm. żonę Stanisławę, zm. Janinę i Stanisława Kurek

4) za zm. Jadwigę, Jerzego i Stanisława Głuch

18.00 – Msza święta oraz nowenna do MBNP:

Do MBNP z prośbą o opiekę i zdrowie dla Katarzyny Sowickiej z okazji 50. urodzin (od męża z synami); do MBNP z prośbą o opiekę i zdrowie dla Joachima Kalisz z okazji 80. urodzin; do MBNP z prośbą o opiekę, zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Sybilli Czech z okazji urodzin; do MBNP z prośbą o zdrowie i opiekę dla Alicji z okazji 75. urodzin; do MBNP z prośbą o opiekę i zdrowie dla Marty; do MBNP z prośbą o opiekę dla Anny i Szymona

—————————————————————————————————

ŚRODA – 27.03.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Jana Stalmacha (26)

7.30 –

1) za zm. Grzegorza Pierzchałę (27)

2) za zm. Anielę i Bogdana Namysł

18.00 –

1) w intencji żyjących członków Legionu Maryi

2) za zm. Elfrydę Przybyła (10. rocz. śm.), zm. Huberta Przybyła oraz zmarłych z pokrewieństwa

3) za zm. Wacława Nawrockiego (3 rocz. śm.), zm. rodziców Marię i Leszka

—————————————————————————————————

CZWARTEK – 28.03.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Jana Stalmacha (27)

7.30 –

1) za zm. Wojciecha Grzenia (od Józka z rodziną)

2) za zm. Jana Szybiaka (od Władysławy Sala z mężem)

3) za zm. Grzegorza Pierzchałę (28)

17.00 –

1) za zm. męża Henryka Długołęckiego (w rocz. urodzin)

2) za zm. męża Jana Tomalskiego

3) za zm. rodziców Jana i Zofię Gurba, zm. braci Adama i Andrzeja

————————————————————————————————–

PIĄTEK – 29.03.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Jana Stalmacha (28)

7.30 –

1) za zm. rodziców Klementynę i Stanisława Jakubowskich, zm. brata Tadeusza, żonę Krystynę, zm. Irenę Trojca oraz zmarłych z rodziny Rusinowskich

2) za zm. Grzegorza Pierzchałę (29)

3) za zm. siostrę Bazylę, zm. bata Franciszka, Jana i szwagra Alfreda, zm. rodziców Franciszka i Marię, Wilhelma i Annę

8.00 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.15 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00 –

1) za zm. Manfreda (6. rocz. śm.), Achima, Franciszkę, Jerzego Sosna, Wiktorię, Antoniego, Horsta Świerczok, Edytę, Manfreda Lux, Hildegardę, Norberta Siebel, zm. Renatę, Ewalda Drzyzga, zm. z pokrewieństwa z obydwu stron

2) za zm. Jasia Kasperskiego (na pamiątkę urodzin), zm. Anielę i Bolesława Polok, zm. Marię Skorczyńską

—————————————————————————————————

SOBOTA – 30.03.2019 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Jana Stalmacha (29)

7.30 –

1) za zm. Zenonę Sarnę (1. rocz. śm.) oraz zm. męża Bolesława

2) za zm. Grzegorza Pierzchałę (30)

3) za zm. Jana Szybiaka (od rodz. Fabia z Suchej Beskidzkiej)

17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

18.00 –

1) do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Anny Drozdowskiej z okazji 70. rocz. urodzin

2) za zm. męża i ojca Bronisława Ziębę (19. rocz. śm.), zm. rodziców Jadwigę i Eugeniusza, zm. rodziców Krystynę i Aleksandra Korzeniewskich

—————————————————————————————————

NIEDZIELA – 31.03.2019 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za zm. Jana Stalmacha (30)

9.00 –

1) za zm. Renatę Popiołek (w rocz. urodzin) oraz zmarłych z pokrewieństwa

2) za zm. Joannę Marciniak (pogrzeb odbył się w Hrubieszowie)

10.30 – za zm. ojca Sylwestra Siwek (18. rocz. śm.), zm. matkę Małgorzatę Siwek, męża Czesława Jakóbczak oraz zm. Martę i Wiktora Chwoła

12.00 – do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Weroniki Łapińskiej i Alfredy Szczerba z okazji 80. rocznicy urodzin

13.15 – za zm. Andrzeja Ptak, zm. rodziców i teściów

17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00 – za zm. rodziców Franciszkę i Władysława Staniszewskich, zm. siostrę Annę, zmarłych z pokrewieństwa z obydwu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

—————————————————————————————————