Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
J 2, 13-25

III Niedziela Wielkiego Postu
11 marca 2012 roku

 

 1. Dzisiaj o godzinie 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, o godzinie 18.00 – Msza święta wieczorna (ze względu na kazanie pasyjne, nie odbędzie się dzisiejsze spotkanie w ramach katechezy dorosłych).
 2. Za złożone ofiary składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”. Przed kościołem ma miejsce comiesięczna zbiórka Caritasu na potrzeby biednych. Za tydzień kolekta III niedzieli miesiąca przeznaczona na spłatę kolejnej raty kredytu.
 3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa – w piątek o godzinie 8.00 oraz wieczorem o 17.30; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godzinie 17.00
 4. Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 5. We wtorek zapraszamy do udziału w nabożeństwie ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. O godzinie 17.00 – Msza święta i Nowenna Nieustająca.
 6. Także we wtorek o godzinie 18.30 (po nowennie wieczornej) na probostwie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy.
 7. Msza święta szkolna w czwartek o godzinie 17.00. Po niej nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci. Zapraszamy. Także w czwartek o godzinie 18.00 w kościele obowiązkowa katecheza dla dzieci przed Pierwszą Komunią świętą.
 8. W piątek o godzinie 17.30 – nabożeństwo Drogi krzyżowej, następnie o godzinie 18.00 – Msza święta oraz nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.
 9. W sobotę o godzinie 8.30 kolejne spotkanie dla osób dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 10. Także w sobotę o godzinie 8.30 spod probostwa ma miejsce wyjazd na wielkopostny dzień skupienia do sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.
 11. W zakrystii oraz kancelarii parafialnej można nabywać tradycyjne świece wielkanocne. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.
 12. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na początku czerwca br. na wyjazd do Mediolanu na VII Światowe Spotkanie Rodzin. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.
 13. Chcielibyśmy także (wraz z parafialną franciszkańską) pod koniec września zorganizować parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Bliższe informacje oraz zapisy w kancelarii parafialnej.
 14. Jak już informowaliśmy, w listopadzie odbędą się w naszej parafii Misje Święte prowadzone przez Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej. Podczas nabożeństw wtorkowych chcemy modlić się w intencji owocnego przeżycia Misji Świętych. Zachęcamy również Was, drodzy parafianie do modlitwy w tej intencji.
 15. Tradycyjnie zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii oraz przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”. W nim między innymi kolejny odcinek wielkopostnego cyklu o uczynkach miłosierdzia, także niezwykle wzruszający list pakistańskiej katoliczki  oczekującej na wykonanie wyroku śmierci za wyznawanie wiary w Chrystusa. Jest także ważny, bardzo rzetelnie traktujący problem artykuł o finansach Kościoła.

Intencje mszalne
11-18.03.2012

NIEDZIELA – 11.03.2012 r. – III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za zm. Mariana Dybkowskiego (9. rocz. śm.), zm. rodziców Stanisławę i Wincentego oraz zm. teściów Marię i Lesława

9.00 – za zm. Mariana Kaszta (8. rocz. śm.), zm. z rodziny Kaszta i Paszek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie błogosławieństwo dla Huberta Badura z okazji 50. rocz. urodzin (TD)

12.00 – za zm. Jana Pleśniar, zm. rodziców i teściów oraz zmarłych z pokrewieństwa

13.15 – W intencji dzieci mających przyjąć sakrament chrztu świętego (Tytus Wartak) oraz rocznych dzieci (Laura Władowska)

17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00 – Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w intencji Krystyny Malickiej (od Aliny i Danuty)

—————————————————————————————————

PONIEDZIAŁEK – 12.03.2012 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Mariana Święcickiego (od sióstr Rodziny Maryi z Mszany Dolnej)

7.30 – 1) za zm. Bolesława i Helenę Klisowskich

2) za zm. Zdzisława Ciosk (3. rocz. śm.), zm. dziadka Tadeusza Dudałę

18.00 – 1) za zm. Jerzego Bojanowskiego (14. rocz. śm.), zm. rodziców z obydwu stron

2) za zm. Jana Łukasik (od sąsiadów z ul. Galla 6)

—————————————————————————————————

WTOREK – 13.03. 2012 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Tadeusza Szymańskiego, zm. Mariusza Fornalczyka (5. rocz. śm.), zmarłych z rodziny Leoniuk i Wąś oraz w pewnej intencji

7.30 – 1) za zm. Polikarpa Daniluk (2. rocz. śm.)

2) za zm. synów Pawła i Gerharda Bąk oraz zm. męża Rudolfa

3) za zm. Mariana Czyszczoń

17.00Msza święta oraz nowenna do MBNP:

Do MBNP o pomyślny przebieg leczenia w pewnej intencji; do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla syna Roberta z okazji 26. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny; do MBNP w intencji Jarosława Kotowskiego z prośbą o zdrowie; do MBNP z prośbą o zdrowie w pewnej intencji

—————————————————————————————————

ŚRODA – 14.03.2012 r. – dzień powszedni

6.30 – W intencji członków Żywego Różańca

7.30 – 1) za zm. syna Cezarego Kucharek (24. rocz. śm.)

2) za zm. Matyldę Gertrudę Sawicką (w dniu urodzin), zm. z rodzin Sawickich, Nowakowskich, Malinowskich, Zalewskich i Wesołowskich

18.00 – 1) za zm. brata Kazimierza Dynus, zm. Jana i Barbarę Dynus

2) za zm. Mariana Czekaj, zm. rodziców, teściów oraz zm. Jerzego Ożóg

—————————————————————————————————

CZWARTEK – 15.03.2012 r. – dzień powszedni

6.30 – intencja wolna ……………………..

7.30 – 1) za zm. Ryszarda Weirauch

2) intencja wolna …………………..

17.00 – 1) za zm. Wacława Grzeszczuk iraz zmarłych z rodziny

2) za zm. Agnieszkę i Pawła Lipina oraz zmarłych z rodziny Lipina

—————————————————————————————————

PIĄTEK – 16.03.2012 r. – dzień powszedni

6.30 – intencja wolna ………………………..

7.30 – 1) za zm. Emila Brudny i zm. z rodziny z obu stron

2) intencja wolna ……………………….

8.00nabożeństwo Drogi Krzyżowej

17.30nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00 – 1) za zm. Jerzego Nawrat (30. rocz. śm.)

2) za zm. brata Lucjana Oliwa (1. rocz. śm.), zm. rodziców Helenę i Stefana, zm. pokrewieństwo z obydwu stron

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

—————————————————————————————————

SOBOTA – 17.03.2012 r. – dzień powszedni

6.30 – za zm. Natalię Pieron (2. rocz. śm.)

7.30 – za zm. Pawła i Łucję Nikodem oraz zmarłych z rodziny

17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

18.00 – 1) za zm. Józefa Osikowicz, zm. rodziców i rodzeństwo

2) za zm. Barbarę Wolf oraz zm. Czesława Turek

3) za zm. Zbigniewa Borówka (od pracow. Zakładu Budowl. – Remont.)

—————————————————————————————————

NIEDZIELA – 18.03.2012 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za zm. mamę Stefanię Bzikot (1. rocz. śm.), zm. ojca Władysława, siostrę Teresę oraz zm. z rodziny z obydwu stron

9.00 – za zm. męża Józefa Kozińskiego (na pamiątkę urodzin), zm. rodziców z obydwu stron i rodzeństwo

10.30 – 1) Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo w intencji Haliny Haręzga z okazji 60. rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)

2) Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o opiekę, zdrowie i Boże  błogosławieństwo w intencji Piotra Strzodka z okazji 50. rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)

12.00 – za zm. Józefa Glibowskiego (w dniu urodzin), rodziców Bronisławę i Stanisława Glibowskich oraz zm. Jana i Marię Kurek

13.15 – za zm. Stanisława Gawron (1. rocz. śm.)

17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00 – za zm. męża i ojca Aleksandra Kania (6. rocz. śm.), zm. Stefanię Kania, rodziców Marię i Piotra Kania oraz zm. Annę Michałek

—————————————————————————————————

Drukuj wpis Drukuj wpis

Kategorie: Informacje